ETTOTRONIC

ETTOTRONIC Elektronik Kümesi

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olan Erciyes Teknopark A.Ş. çatısı altında farklı sektörlerden 220  Ar-Ge firması faaliyet göstermektedir. Firmaların sektörel dağılımları incelenerek, elektronik alanında doğal bir kümelenmenin gelişimi dikkatleri çekmiş ve elektronik alanında resmi küme faaliyetlerine başlanmasına karar verilmiştir.

ETTOTRONIC Elektronik Kümesi ile;

-Teknoparkta elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenmesini sağlamak,

-Eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ortak ihtiyaçları karşılamak,

-Küme üyesi firmaların yurtdışı pazarlara erişmelerini sağlamak,

-Firmaların ürünlerinin yurtdışı pazarlarına açılmasını kolaylaştırmak,

-Yurtdışında benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile teknik ve ticari işbirliği geliştirmek amaçlanmıştır.

Nihai olarak Erciyes Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren ve kurulan elektronik kümesine üye olacak firmalar tarafından yapılan ihracatın artması ve sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kayseri, bulunduğu bölge içerisinde sanayi, teknoloji üretimi ve ihracat konusunda önde gelen şehirdir. Bu nedenle genellikle diğer illerden genç istihdam göçü olmaktadır. İl içerisinde elektronik sektöründe faaliyet göstermekte olan özellikle Ar- Ge yapan firmaların büyük bir çoğunluğu ise Erciyes Teknopark çatısı altında bulunmaktadır. Kümenin kurulacağı ortam yüksek iş potansiyeline sahiptir. Firmalar açısından diğer iller ile çalışma imkânı bulunmaktadır. Ürün üretimi ve lojistik hizmetleri açısından güçlü altyapıya sahiptir.

ETTOTRONIC Elektronik Kümesi firma seçimleri yapılırken aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmiştir.

  • Uluslararası pazarlarda yer alma potansiyeli,
  • Firma yetkililerinin kümelenme bilincini taşıyor olması ve başka firmalarla ortak çalışma yapmaya yatkın olması,
  • Firmanın, eleman yetiştirme ve aktif ekip çalıştırma yeteneğine sahip olması,
  • Yeni ürün veya süreç geliştirmek amacıyla Ar-Ge çalışması yapabiliyor ya da yapacak kapasite ve bilinçte olması,
  • Ar-Ge kültürünün firma içinde benimsenmiş olması,
  • Sektörü ve pazarı analiz edebilme, sorunlara çözüm getirebilme kabiliyetine sahip olması.

Bu kapsamda kurulan ETTOTRONIC Elektronik Kümesi ile küme içerisinde yer alan  firmalar ve bu firmaların geliştirdiği ürünler incelendiğinde alınan destek ile hızlı büyüme gösterecekleri ve  uluslararası pazarlara açılabilecekleri öngörülmektedir.