Sera

Sera Kuluçka Merkezi

Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka programıdır.

Sera Kuluçka Programı, benzeri olmayan ve tamamen özgün bir kuluçka modeli ile işletilmektedir. Girişimci adayları, Sera Kuluçka Merkezi’nde kendilerine tahsis edilen her türlü donanıma sahip ofis alanlarında çalışabilir ve süreç boyunca Sera Kuluçka Merkezi’ndeki eğitim, mentörlük gibi ayrıcalıklı hizmetlerin tamamından ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Sera Kuluçka Programı Pre Sera, Sera, After Sera ve Pro Sera olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.

Pre Sera aşaması, diğer tüm kuluçka modellerinden farklı olarak henüz iş fikrine dahi sahip olmayan girişimci adayları için özel olarak tasarlanmıştır. İlham, Fikir ve
Doğrulama alt aşamalarını içermektedir. Sera’da yer almak için girişimcilik niteliklerine sahip olunması yeterlidir, iş fikrinin üretilmesi için Sera gereken hizmeti ücretsiz temin etmektedir.

Sera aşaması ortaya konulan iş fikrinin prototipe dönüştürülmesi sürecini ifade etmektedir. Bu süreçte girişimcilere çalışma alanı ve hızlı prototipleme laboratuvarı olanakları sunulur.
After Sera aşaması, Sera aşamasında üretilen veya var olan prototipi, ar-ge çalışmalarıyla geliştirip, piyasaya sunulduğu basamaktır.
Pro Sera’da ise amaç şirketlerin ulusal pazarda önemli bir pay sahibi olarak uluslararası pazara açılmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şirketlerin profesyonelleşmesi, kurumsallaşması ve markalaşması için birebir mentörlük hizmetleri verilmektedir.

Sera Kuluçka Merkezinde; Akıllı Yaşam, Akıllı Şehircilik, Mobil Uygulamalar, Robotik, Kablosuz İletişim, Giyilebilir Teknolojiler, Mobil Sağlık, Akıllı Eğitim, Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Sistemleri, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım, Gıda Teknolojileri gibi alanlardaki projeler yürütülmektedir.
Detaylı bilgi için: www.seraincubation.com