İndirim Oranları

ERCİYES TEKNOPARK KİRA İNDİRİMLERİ VE ŞARTLARI

1. 1512 Girişimcilik Destek Programı vb. kamu ar-ge desteği almaya hak kazanan firmalara Girişimcilik Destek Programı veya projeleri süresince uygulanmakta olan güncel kira bedelinin %75’i oranında indirim yapılacaktır. (Sera Kuluçka programına dahil olmaları koşulu ile).

2. Sera programına dahil olan kuluçka firmalarına bodrum katta ofis kiralamaları halinde %50 oranında indirim uygulanacaktır.Sera Programına dahil firmalar için ekstra bir indirim uygulanmayacaktır.

3. Kira fiyatları üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda ve yine belirtilen süreler için indirim uygulanacak olup, indirimler firmanın ilgili belgeleri yazılı olarak beyan edip indirim talep etmesini müteakip uygulanacaktır.

Konu Süre İndirim Oranları
En az bir yıl peşin ödeme indirimi %10
Teknopark adresli firma adına alınan her bir patent için 

(tescil tarihi 1 yılı geçmemiş)

1 yıl %15
Teknopark adresli firma adına alınan her bir endüstriyel tasarım, faydalı model için (tescil tarihi 1 yılı geçmemiş) 1 yıl %5
Teknopark adresli firma adına yapılan SCI indeksli dergi yayınının her biri için (yayın tarihi 1 yılı geçmemiş) 1 yıl %5
10 ve daha fazla ar-ge çalışanı istihdamı İstihdam devam ettiği sürece %5
Yıllık 100.000 $ ve 499.999 $ arası teknoparktan doğrudan ihracat 1 yıl %10
Yıllık 500.000 $ ve 999.999 $ arası teknoparktan doğrudan ihracat 1 yıl %15
Yıllık 1.000.000 $ ve üstü teknoparktan doğrudan ihracat 1 yıl %20
TTGV, Kosgeb Teknoloji AR-GE Desteği, TÜBİTAK kapsamında destek alma 1 yıl %10
EUREKA, AB Çerçeve Projesi 1 yıl %10
Şirket sermaye yapısında hisse sahibi olarak öğretim elemanı veya öğretim elemanları ortağı bulunan şirketler, emekli öğretim elemanı veya emekli öğretim elemanları ortağı bulun şirketler Ortaklık devam ettiği sürece %10
Bodrum İndirimi %15
1 Yıl içerisinde 10’dan fazla stajyer istihdamında 1 Yıl %10
Kuluçka İndirimi Kuluçka süresi Boyunca %50
Kamu Destekli Kuluçka indirimi (Sadece kamu destekli arge ve inovasyon projeleri bu kapsama dahildir.) Proje Süreci Boyunca %75
Bodrumlu ofisler ve Bodrum Alanında Toplam İndirim %25’i geçemez
Bodrum dışı ofislerde toplam İndirim %20’yi geçemez

**Önemli Not: Kira indirimlerinin uygulanabilmesi için ilgili maddelerde de belirtildiği üzere firma adına başvuru
yapılması gerekmektedir.
Firma yetkilisi ve çalışanları adına yapılmış herhangi bir başvuru kabul edilememektedir.