Etto

ETTO ( Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi )

Detaylı bilgi için: www.erciyestto.com

Erciyes Teknopark A.Ş. altında 2010 yılında kurulan ETTO, Kayseri’nin Ar-Ge potansiyelini harekete geçirmek amacıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamakta ve bölgenin kalkınmasına hizmet etmektedir. ETTO güvenli, geniş ve modern alanlarda ISO 9001 standartlarında TTO hizmeti sunmaktadır.

Bir fikrin ekonomik değere dönüşmesine kadar geçen tüm süreçlerde 25 kişilik uzman kadrosu ile aktif rol almaktadır. Bilginin teknolojiye dönüşüm sürecinde Eciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’ne TTO hizmeti vermektedir.

 

 

ETTO’nun sağladığı başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır
Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri
Proje Destek Hizmetleri
Özel Sektör Ar-Ge Proje Fonlarında Proje Destek Hizmeti
Akademik Proje Destek Hizmeti
AB ve H2020 Proje Destek Hizmetleri
Üniversite –Sanayi İşbirliği Hizmetleri
Fikri Hak Hizmetleri
Patent Hizmetleri
Faydalı Model Hizmetleri
Marka Tescil Hizmetleri
Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri
Avrupa İşletmeler Ağı Hizmetleri