Yönetim Kurulu

Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Teknopark’ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Erciyes Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.

Erciyes Teknopark’ın vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Oktay ÖZKAN
Başkan Vekili: Prof. Dr. İbrahim NARİN

Üye: Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
Üye: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Üye: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Üye: Prof. Dr. Mustafa ALÇI
Üye: Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ
Üye: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOĞAN

Üye: Nihat Bozkurt
Üye: Ömer GÜLSOY
Üye: Mehmet BÜYÜKSİMİTCİ

 

Erciyes Teknopark A.Ş.Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Prof. Dr. Oktay ÖZKAN Başkan
Serhat DALKILIÇ Üye
Ahmet Hidayet KİRAZ Üye
Ahmet Birkan AKDOĞAN Üye

2021 Yılı Genel Kurulu
2021 yılı olağan genel kurulumuz 23.03.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. “Toplantı Tutanağı” ve “Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi” ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.