Yönetim Kurulu-Değerlendirme Kurulu

Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Teknopark’ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Erciyes Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.

Erciyes Teknopark’ın vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu

Başkan : Prof. Dr. Recai KILIÇ
Başkan Vekili: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOĞAN

Üye: Prof. Dr. İbrahim NARİN
Üye: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Üye: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Üye: Prof. Dr. Mustafa ALÇI
Üye: Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
Üye: Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ

Üye: Tahir NURSAÇAN
Üye: Ömer GÜLSOY
Üye: Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ

 

Erciyes Teknopark A.Ş.Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Prof. Dr. Recai KILIÇ Başkan
Serhat DALKILIÇ Üye
Ahmet Hidayet KİRAZ Üye
Ahmet Birkan AKDOĞAN Üye

2020 Yılı Genel Kurulu
2020 yılı olağan genel kurulumuz 25.03.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. “Toplantı Tutanağı” ve “Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi” ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.