Teknopark Firmalarına ve Ar-Ge Merkezlerine Özel Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı Tarafından Mali Uygulama Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile teknopark firmalarına ve Ar-Ge merkezlerine özel olarak mali uygulama eğitimi düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde vergi istisnaları, güncel mevzuat, teşvik ve destekler, Ar-Ge muhasebesi, teknopark muhasebesi, Tübitak projeleri ve işleyiş süreçleri anlatıldı.

Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenen mali uygulama eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Erciyes Teknopark olarak Kayseri’deki Ar-Ge merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımız her daim devam etmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerine personel eğitimi, proje yazım hizmeti ve vizyon geliştirme seminerleri, patent araştırma ve ticarileştirme hizmetleri şeklinde hizmetler tarafımızdan sunulmaktadır. Erciyes Teknopark olarak bölgemizde yeni kurulmaya başlayan Ar-Ge merkezlerinin temsilcilerine özel olarak sunulan destek ve teşviklerden daha efektif yararlanabilmeleri adına da “Ar-Ge Merkezlerine Özel Mali Uygulama Eğitimi” düzenledik. Eğitimde konunun uzmanı tarafından 5746 Sayılı Kanun, Ar-Ge teşvikleri, kurumlar vergisi istisnası, Ar-Ge bordrolaması, gelir vergisi ile SGK istisnaları, Ar-Ge muhasebesi, Ar-Ge merkezleri Tübitak projeleri ve işleyişi ile ilgili durumlar anlatıldı.

Mali uygulamalar eğitimi teknoloji geliştirme bölgemizde yer alan teknopark firmaları için de önem arz etmektedir. Ekosistemimizdeki firma sayımız her geçen gün artış gösterdiği için Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar Eğitimini” her yıl düzenli olarak planlıyoruz. Böylece 4691 Sayılı Kanun, destekler ve teşvikler, kurumlar vergisi istisnası, KDV ve gelir vergisi, SGK istisnaları, teknopark muhasebesi ve özellikli durumlar ile ilgili güncellemeler hakkında firmalarımızı bilgilendiriyoruz.”

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise “Ajansımız belli bir süredir ilimizde Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısının artırılması için gerek saha ziyaretleri gerekse teknik olarak çalışmalar yapmakta idi. Bu çalışmaların sonucu altı Ar-Ge merkezi ajansımız desteği ile kurulmuş oldu. Tüm Ar-Ge merkezlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuata uygun işletilmesi adına bu eğitim önemlidir. Erciyes Teknopark’ a da iş birliği için teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

Erciyes Teknopark’ta, teknopark firmalarına ve Ar-Ge merkezlerine özel olarak düzenlenen mali uygulamalar eğitimi soru-cevap bölümünde, karşılaşılan problemlerin görüşülmesiyle sona erdi.