Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Tarafından Disiplinler Arası Proje Toplantıları Organize Edilmeye Başlandı

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından mart-nisan ayları içerisinde 13 konu başlığı ile ilgili Erciyes Üniversitesi araştırmacıları arasında iletişim ve çalışma iş birliklerinin artması amacıyla disiplinler arası tanışma ve proje fonları hakkında bilgilendirme toplantıları organize edilmeye başlandı.

Düzenlenen 13 başlıktaki disiplinler arası tanışma ve proje fonları bilgilendirme toplantıları ile açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “Farklı bilimsel disiplinlerin bir araya gelerek çalışmalar yapması günümüzde gereklilik arz etmektedir. Aralarında iletişim ve etkileşim olan araştırmacılar bilimsel buluşlar ve araştırmalar konusunda daha efektif sonuçlara ulaşmaktadırlar. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak Tübitak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler tarafından duyurulan öncelikli alanlar konu başlıklarını inceleyerek 13 başlık belirleyip Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin katkılarıyla disiplinler arası proje toplantılarını organize ettik.

Bu toplantılar sayesinde aşağıdaki konu başlıkları ele alınıp farklı bilim dallarındaki akademisyenlerin birbirlerini tanıyarak ortak yapabilecekleri çalışmaların gelişmesi adına zemin hazırlamış olduk.

Belirlenmiş Alanlar:

 1. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 2. Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin geliştirilmesi
 3. Hava ve kara ulaşım araçları geliştirilmesi
 4. Sinema, tv, animasyon, grafik, görsel iletişim programlarının geliştirilmesi
 5. Yazılım geliştirme
 6. Tarımsal ve veteriner araştırmalar
 7. Kimyasal ürün geliştirme
 8. Enerji
 9. Nitelikli eğitim
 10. Toplumsal cinsiyet ve aile çalışmaları
 11. Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları
 12. Göç
 13. Sorunlu üretim ve tüketim

Türkiye’deki 10 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi olarak akademisyenlerimizin araştırma süreçlerine katkıda bulunmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.”