Erciyes Üniversitesi Mühendislik ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 1001 Proje Desteği

Aşağıda ayrıntıları verilen ve daha önce TÜBİTAK 1001 proje destek programının 1.döneminde değerlendirilip (C+) ile notlandırılan projeler revizyon sürecinden sonra desteklenmeye hak kazanmıştır. Böylelikle Erciyes Üniversitesi’nden TÜBİTAK 1001 2019-1. döneminde 8 adet proje desteklenmiştir.
Projelerde yer alan yürütücü, araştırmacı ve bursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Proje Adı: Anopheles sacharovi’nin Komple Mitokondriyal Genom Filogenisi ve İnsekt Koruyucu Antijeni Akirin’in Karakterizasyonu, Ekspresyonu ve Fonksiyonel Analizleri

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Önder DÜZLÜ/ERÜ Veteriner Fak.

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Abdullah İNCİ/ERÜ Veteriner Fak.

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM/ERÜ Veteriner Fak.

Prof. Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK/Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİLOĞLU/ERÜ Veteriner Fak.

Dr. Öğr. Üyesi Osman İBİŞ/ERÜ Ziraat Fak.

Proje Adı: Farklı Yöntemler ile Laboratuvar Ortamında Modellenerek İyileştirilen Organik Zeminlerin Nümerik Yöntemlere Bağlı Olarak Değerlendirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Zülküf KAYA /ERÜ Müh.Fak. İnşaat Müh. Böl.

Araştırmacılar:
Doç. Dr. Erdal UNCUOĞLU/ERÜ Müh.Fak. İnşaat Müh. Böl.

Doç. Dr. Müge AKIN/Abdullah Gül Üniversitesi Müh.Fak. İnşaat Müh. Böl.

Bursiyerler:
Arş. Gör. Aykut EROL/ERÜ Müh.Fak. İnşaat Müh. Böl.

Arş. Gör. Cenk Cuma ÇADIR/Bozok Üniversitesi Müh. Mimarlık Fak. İnşaat Müh. Böl.

Arş. Gör. Hakan YALÇIN/Abdullah Gül Üniversitesi Müh.Fak. İnşaat Müh. Böl.