Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Öğrencilerini TÜBİTAK Lisans Destekleri ile İlgili Bilgilendirmeye Devam Ediyor

Projeler yoluyla üniversite öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek adına TÜBİTAK tarafından 2209 A ve 2209 B lisans destekleri programları uygulanmaktadır.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini araştırmaya teşvik etmek ve proje yazımına adapte etmek adına TÜBİTAK tarafından verilen lisans desteklerinin önemi ile açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “2209 A lisans destekleri programının amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Bu çağrı duyurusu araştırma projesi yapacak lisans öğrencilerinin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

2209 B programı ise lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlar.

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz de TÜBİTAK lisans destekleri programlarıyla ilgili öğrencilere bilgi edinmeleri adına 2013 yılından beri düzenli olarak eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Düzenlediğimiz eğitim seminerlerinde lisans öğrencilerine proje kültürü, proje yazımı, neden proje yazıldığı ve proje örnekleri başlıklarında bilgilendirmeler yapıyoruz.

2019 yılı 2209 A ve 2209 B çağrılarına yönelik olarak TÜBİTAK lisans destekleri programı ile ilgili detaylı bilgilendirme yapmak adına Erciyes Üniversitesi lisans bölümlerinde bulunan 1311 lisans öğrencisinin yer aldığı toplam 27 etkinlik düzenlemiş olup, 95 üniversite öğrencisinin projesine de birebir danışmanlık yaptık.

Erciyes Teknopark olarak üniversite öğrencilerinin TÜBİTAK desteklerinden daha fazla yararlanmaları için her türlü mentorlüğe ve danışmanlığa hazır olduğumuzu da belirtmek isterim.”