Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başarısı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Eken’in yürüttüğü, Prof. Dr. Hamiyet Dönmez Altuntaş, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Yetkin ve Arş. Gör. Mustafa Çakır’ın araştırmaları ile yapılan “Alantolakton ve Schisandrin B’nin İmmünomodülatör Etkinliğinin Mürin Multiple Skleroz Modellerinde ve İnsan İmmün Hücrelerinde İncelenmesi” başlıklı projesi TÜSEB Yenilikçi İlaç Stratejik Ar-Ge kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Araştırmacılarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

24 Temmuz 2020