TÜBİTAK Güncel Çağrıları ve Teknoloji Hazırlık Seviyesi Bilgilendirme Toplantıları Düzenlenmeye Başlandı

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından TÜBİTAK tarafından yayınlanacak olan Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri alanlarındaki çağrıları ve bu çağrılarda belirtilen Teknoloji Hazırlık Seviyeleri tanımları ile ilgili bilgi günü etkinlikleri düzenlenmeye başlandı.

Erciyes Teknopark’ta düzenlenen TÜBİTAK güncel çağrıları ve teknoloji hazırlık seviyesi (THS) bilgilendirme toplantılarının önemi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Türkiye’deki 11 araştırma üniversitesinden biri olan Erciyes Üniversitesi olarak akademisyenlerimizin araştırma süreçlerine katkıda bulunup onlara yön verebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda TÜBİTAK’ın son çağrıları ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi – THS ile ilgili bilgilendirme eğitimi düzenledik. Araştırmacılarımızın geliştirdikleri teknolojiyi sanayiye aktarırken Teknoloji Hazırlık Seviyesi temel tekniğinin kullanımı önemlidir.

Teknoloji Hazırlık Seviyesi – THS (Technology Readiness Level-TRL) ölçüm skalası tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem proje geliştirenler ve yürütenler için kullanılabilecek temel bir kılavuzdur. Araştırma projesini fikir aşamasından ele alarak irdeleyen bu ölçüm skalası; geliştirilen fikrin inovasyon aşamalarını ve ticarileşme sürecini de kapsamaktadır.

Üniversitemizdeki araştırma altyapısının gelişmesi için farklı konularda bilgilendirme eğitimlerimiz devam edecektir.”