Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programları ile İlgili Bilgilendirme Webinarı Düzenlendi

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında açılan iki yeni çağrı olan Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge – 2020) ve Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı ile ilgili Erciyes Teknopark tarafından bilgilendirme webinarı düzenlendi.

Düzenlenen webinar ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “Sanayi kuruluşlarımızın %99’undan fazlası KOBİ niteliği taşımaktadır. Bu nedenle KOBİ’lerimizde Ar-Ge süreçlerini destekleyip iş birliklerinin artmasını sağlamak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Sipariş Ar-Ge–2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.

Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır. Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecektir. Bu önemli çağrı ile ilgili detaylı bilgiyi katılımcılarımıza TÜBİTAK Bilimsel Programlar Başuzmanı Oğuz ÖZBAY anlattı.

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için açılan Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda ise üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısında Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinme ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Bu çağrı ile ilgili detaylı bilgiyi katılımcılarımıza TÜBİTAK TEMEG Koordinatörü Dr. Alp Eren YURTSEVEN anlattı.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) kapsamında açılan bu iki çağrının ülkemize önemli kazanımlar sağlayacağına inancımız tamdır.”