NEWTON KATİP ÇELEBİ FONU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Newton-Katip Çelebi fonu tanıtım ve bilgilendirme semineri düzenledi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Pınar Çetin ve Aslı Akçayoz (Newton- Katip Celebi Fonu ekibi) Newton-Katip Çelebi Fonu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi: “Newton-Katip Celebi Fonu, Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda) arasındaki bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bir fon programıdır. Bu hedef doğrultusunda her iki ülkeden araştırmacıların bir araya gelerek ortak çalışmalarına, araştırmalarına, faaliyetlerine destek veren çağrı programları yürütülmektedir. Türkiye’de ana yürütücü kurum TÜBİTAK’tır. 2014 yılından bu yana, TÜBİTAK ile birlikte 200’den fazla araştırmacıya toplamda 13 milyon sterlin üzerinde destek sağlanmıştır.

30 Maysı 2018
Newton fonu; sosyal ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen, sağlık, mühendislik ve doğa bilimleri alanlarında da araştırmacılara büyük ölçekli destekler vermektedir.

İkili programlar çerçevesinde birlikte araştırma ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütecek iki ülke arasında güçlü, sürdürülebilir ve sistematik ilişkiler inşa edilmesi, var olan işbirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. İngiltere ve Türkiye hükümetleri tarafından desteklenen ve 2021 yılına kadar devam edecek olan programa yılda 8 milyon sterlin tahsis edilmektedir.

Düzenlediğimiz bu bilgilendirme semineri ile araştırmacılarımız Birleşik Krallık’taki fon olanaklarını tanıma ve ihtiyaç duydukları destek türlerine dair görüş alışverişinde bulunma imkanı elde etmişlerdir.”