KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark ve KOSGEB Kayseri Müdürlüğü iş birliği ile başvuruya açılan KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamında Erciyes Teknopark’ta bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamındaki proje teklif çağrılarının amacı imalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi ve üretim ile ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılmasıdır. Bu amaç kapsamında da orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında üretime dayalı projelere KOSGEB tarafından 5.000.000 TL’ye kadar destek verilmektedir.

Ülkemizde sanayide dijital dönüşümün başarı ile gerçekleştirilmesi KOBİ’lerin bu konudaki yetkinliklerinin artırılması ile doğrudan ilintilidir. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, üretim ve ilgili süreçlerinde dijital teknolojilerden faydalanmaları durumunda imalat hızı ve verimliliklerinde önemli iyileştirmeler sağlayabilmektedir.

KOSGEB KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve KOSGEB KOBİ Dijitalleşme Programı (KOBİGEL) kapsamında teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili programda belirtilen altı dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren konuda;

Mevcut portföylerindeki ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmak ve / veya geliştirmiş oldukları ürünleri / yazılımları ticarileştirmek için proje sunabilecektir.

KOBİ’lerin sanayideki dijital dönüşümüne katkıda bulunabilmek adına Erciyes Teknopark olarak biz de KOSGEB Kayseri Müdürlüğü ile düzenlediğimiz bu toplantı ile bünyemizdeki firmaları program hakkında bilgilendirmeyi hedefledik.”