Kapadokya Uluslararası IP Günleri Etkinliği Fikri Mülkiyet Hakları Konusundaki Sorunlara Işık Tutmaya Devam Ediyor

Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property/Fikri Mülkiyet) Günleri etkinliğinin beşincisi düzenlendi.

Bu sene beşincisi düzenlenen Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2019 etkinliği ile Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları konunun profesyonelleri tarafından paylaşılırken, yaşanan süreçler sektör temsilcileri tarafından örnek olaylar ile irdelendi.

İki tam gün boyunca süren, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: ” Ülkemizin Fikri Mülkiyet Hakları konusunda oturmuş bir sisteme sahip olmasını Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak oldukça önemsiyoruz. Konuya verdiğimiz önemle Kapadokya Uluslararası IP Günlerinin artık geleneksel hale getirerek bu yıl beşincisini düzenledik.

Yaşadığımız dönemde teknolojideki ilerleme ve yenilik içeren çalışmalar ülkelerin ekonomik açıdan kalkınmalarındaki en önemli güç olarak yerini almışken, fikri mülkiyet korumasının daha güçlü şekilde yapılması buluşları teşvik ederek ekonomik büyümeye ivme katmaktadır. Bu nedenle son yıllarda teknolojiyi koruma isteğinin artmasıyla beraber, pek çok ülke fikri mülkiyet kanunlarını güçlendirmek adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Aksi takdirde buluşçuların emeği korunamamakta, farklı buluşların yapılması azalmakta; bu durumda teknolojik ilerlemenin sekteye uğramasına sebep olmaktadır.

Bu bilinç ile Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi’nin ticari değer taşıyan teknolojik bilgi ve patent üretmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi’ne ait toplam 64 patent mevcut olup, bunlardan iki adeti Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi vasıtası ile lisanslanmış, biri de devredilmiştir. Bu ticarileştirme örnekleri Türkiye’de ilklerden olup, ilk defa üniversite sahipliğindeki bir patentin ihale ile devri gerçekleşmiştir.

Teknoloji transferinin en önemli basamağı olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları süreçlerinin sektörün uzmanları tarafından değerlendirildiği, teknoloji transfer ofisi profesyonellerinin yaşadığı problemlerin tartışılarak çözümlerin arandığı Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2019 etkinliğimizin ekosisteme değerli katkılar sağladığına inanıyoruz.

Etkinlik sonrası oluşturulan sonuç raporu her yıl olduğu gibi yine ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak sektöre dair çizilecek yol haritasında önemli bir rehber olacaktır.

Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2019 etkinliğine tüm Türkiye’den 19 teknoloji transfer ofisinden 49 fikri mülkiyet hakları profesyoneli katılım göstermiştir. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili bilincin oluşması adına çalışmalarımız yeni faaliyetler ile devam edecektir.”