Fikri Mülkiyet Hakları Sorunlarına“Kapadokya Uluslararası IP Günleri 2018” Desteği

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Kapadokya Uluslararası IP (Intellectual Property/Fikri Haklar) Günleri Etkinliği’nin üçüncüsü düzenleniyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kapadokya Uluslararası IP Günlerinde Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları konusundaki sorunları ele alınarak çözüme yönelik workshoplar yapılacak.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların da katılım göstereceği üç gün boyunca devam edecek olan etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi:” Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak, Fikri Mülkiyet Hakları konusunda ülkemizin hak ettiği yetkinlik seviyesine ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Bu kapsamda Kapadokya Uluslararası IP Günlerinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyerek çalıştayımızı geleneksel hale getirmiş olduk. Her yıl çalıştay içeriğine bir yenilik ekleyerek ilerleme gayemizle, bu seneki etkinliğimizi üç güne çıkartarak iki önemli workshop ekledik.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Texas A&M University, MIT University – Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve European IPR Helpdesk gibi kurum ve kuruluşların yanında ulusal ve uluslararası patent danışmanlık firmalarının da üst düzey yönetici bazında katılım göstereceği, Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları alanında workshop, konferans, panel ve çalıştay şeklinde planlanmıştır. Etkinlik boyunca üzerinde durulacak konular yine teknoloji transfer ofisi profesyonellerinin gelişimine katkı sağlayacak, fikri haklar modülünün yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmaya yönelik önemli konu başlıklarından oluşmaktadır.

Türkiye’deki birçok üniversitenin teknoloji transfer ofisi fikri mülkiyet hakları profesyonellerinin katılım göstermesi beklenen organizasyon, 5-7 Eylül 2018 tarihlerinde Kapadokya yöresinde gerçekleştirilecektir.

Teknoloji transferinin temeli olan Fikri/Sınai Mülkiyet Hakları konularının kanaat önderleri tarafından değerlendirilip, teknoloji transfer ofislerinin süreçteki rolü ve sorumluluklarının irdeleneceği çalıştayın ekosisteme önemli kazanımlar katacağı inancındayız.”