ERCİYES ÜNİVERSİTESİ’NDEN SANAYİYE 100’DE 100 DESTEK

Erciyes Üniversitesi Kayseri sanayisi ile arasındaki üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi,sanayicinin nitelikli problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin ürüne dönüşebilir hazır projelerinin gerçekleştirilmesi için 100 Talep 100 Proje programını başlattı.

Erciyes Üniversitesi’nin 100 Talep 100 Proje programının destekçileri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi ile Erciyes Üniversitesi’nde iş birliği protokolü imza töreni düzenlendi.

100 Talep 100 Proje programı iş birliği protokolü imza töreninde konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Çalış şunları söyledi: “Bir üniversite tarafından sanayiden gelen taleplere yönelik çözümlerin fonlanacağı 100 Talep 100 Proje programı, üniversite  tarafından fonlanması açısından, Türkiye’de ilk olma özelliğini taşımaktadır.

100 Talep 100 Proje programı ile Erciyes Üniversitesi, başta Kayseri olmak üzere, bölge sanayisinden ve kamu kuruluşlarından gelecek Ar-Ge proje taleplerinin, çözüme kavuşturulması için uygun gördüğü 100 projeye nitelikli çözümler üretecektir. Talep edilen projelere çözümler Erciyes Üniversitesi akademisyenlerince geliştirilecek olup, projeler için gerekli fon Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından, BAP usullerine uygun olarak karşılanacaktır. Sunulan proje Erciyes Üniversitesi BAP birimi tarafından değerlendirilerek desteklenmesine karar verilmesi halinde maddi destek verilebilecektir. 100 Talep 100 Proje Hibe Destek Programı kapsamında Kayseri sanayi firmalarından toplamda en az 100 talep alınarak sağlanan finansman ile oluşturulan 100 proje ile problemlerin çözülmesi sağlanacaktır.Talep edilen proje konusunun duruma göre talep eden kuruluştan kurum katkısı sağlaması istenebilecektir.

Sanayi firmalarından taleplerin alınması, uygun akademisyen eşleştirmenin yapılması gibi teknik süreçler Erciyes Teknoloji Transfer ofisince gerçekleştirilecektir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı ise sanayi ve kamu kuruluşlarına gerekli duyuruların yapılması ve uygun proje taleplerinin iletilmesi için programda etkin rol alacaklardır.

100 Talep 100 Proje programı ile şehrimizde ve bölgemizde sanayiye yönelik akademik çözüm önerilerinin sanayi ile iş birliği halinde uygulanmasını sağlayarak, ortaya konulan çözüm önerilerinin gerçekleştirilmesi için Erciyes Üniversitesi ekonomik destek sağlayacaktır. Bu program tamamlandığında iş birliği neticelerini kamuoyu ile de paylaşacağız.

Ülkemizin ekonomik kalkınmasına ve milli üretime katkı sağlayıp, dışa bağımlılığımızı azaltmak adına hayata geçirdiğimiz 100 Talep 100 Proje programının Kayseri ve bölgemiz için önemli iş birliklerini oluşturacağına inanarak, sanayicilerimizi bu programa katılmaya davet ediyorum.”