Erciyes Teknopark’ta Teknoloji Hazırlık Seviyesi – THS eğitimi düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından, bilgi temelli prosesin Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde teknolojik olgunluk veya hazırlık seviyesini ölçmek için kullanılan endekslerden biri olan Teknoloji Hazırlık Seviyesi – THS (Technology Readiness Level-TRL) üzerine eğitim düzenlendi.

Erciyes Teknopark’ta düzenlenen Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) eğitiminin önemiyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:” Ülkemiz teknolojik atılımlarını hızla sürdürürken, birçok teknoloji gelişiyor. Bu teknolojilerin olgunluk seviyelerinin belirlenmesi ve ekonomik değerlemesinin yapılarak, sanayiye aktarımında doğru kararların verilmesi amacıyla Teknoloji Hazırlık Seviyesi temel tekniğinin kullanımı süreçte önemli bir rol oynamaktadır.

Tüm dünyada teknoloji ve Ar-Ge yönetiminde yaygın olarak kullanılan Teknoloji Hazırlık Seviyesi – THS (Technology Readiness Level-TRL) ölçüm skalası, proje geliştirenler ve yürütenler için kullanılabilecek temel etkin bir yöntemdir. Araştırma projesini fikir aşamasından ele alarak irdeleyen bu ölçüm skalası; geliştirilen fikrin inovasyon aşamalarını ve ticarileşme sürecini de kapsamaktadır. Bu açıdan yol gösterici faydalı bir rehberdir.

Biz de Erciyes Teknopark – Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi olarak son zamanlarda TÜBİTAK ARDEB ve H2020 projelerinde de sorulan Teknoloji Hazırlık Seviyesi ile ilgili Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine, bölge firma ve sanayicilerine yönelik bu önemli eğitimi düzenledik. Bölgemizdeki teknoloji ekosisteminin gelişmesi için benzer faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor olacağız.”