Erciyes Teknopark’ta Paramı Yönetebiliyorum Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de 15 – 30 yaş arası gençler, genç girişimciler, çiftçiler ve mavi yakalı işçiler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Finansal Okuryazarlık Eğitimi hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen

Bireyler İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine destek olarak sağlıklı bir ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi hedefiyle düzenlenmiştir.

Finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesi tasarruf bilincinin yaygınlaşması için önem arz etmektedir

Ekonomimizin daha güçlü bir zeminde büyümesine katkı sağlamak adına gerçekleştirilen eğitimde aşağıdaki konu başlıklarına değinilmiştir.

  • Bütçe yapmanın yararları, kişisel bütçe/aile bütçesi temel kavramları,
  • Tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramlar,
  • Bankacılık ürünleri,
  • Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceği,
  • Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramları,
  • Borç ödeme planı yapma zorunluluğu ve nasıl yapılabileceği,
  • Ekonomide tasarrufların işlevi ve finans sektörünün işleyişi,
  • Finans sistemi ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemeler,
  • Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması; akılcılık, dürüstlük, saydamlık.

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimlerinin yıl boyu farklı konu başlıklarında devam edeceğini de belirtmek isterim.”