Erciyes Teknopark’ta Kadınlar İçin Teknoloji Okuryazarlığı Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği işbirliği içinde düzenlenen “Kadınlar için Teknoloji Okuryazarlığı Eğitimi” ile kadınların Türkiye’nin e-dönüşüm sürecine aktif katılımları, toplumdaki rollerinin güçlenmesi, ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları, girişimciliklerinin ve istihdamlarının arttırılması amaçlanmıştır.

Kadınlar için Teknoloji Okuryazarlığı eğitimi hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” Erciyes Teknopark & Habitat Derneği işbirliği içinde düzenlenen Kadın İçin Teknoloji Projesi ile internet dönüşümünü kaçırmış, internete ve bilgisayara erişimleri kısıtlı olan kadınlara yönelik internet ve bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri vererek temel teknoloji yetilerine sahip olmaları hedeflenmiştir. Kadınların iş gücüne katılım oranı şu anda yüzde 33,8 seviyesinde. Ülkemizin 2023 yılı hedefi ise yüzde 41 seviyesine ulaşabilmektir. Kadınların iş gücüne daha yoğun katılabilmeleri için bu ve buna benzer faaliyetler önem arz etmektedir.

Kadın için teknoloji projesi ile kadınlar dijital okur yazarlık kazanıyor

Erciyes Teknopark & Habitat Derneği işbirliği ile yürütülen proje kapsamında verilen ücretsiz teknoloji eğitimi programı içerisinde office paket programları (word, excel, powerpoint), internet kullanımı, sosyal medya kullanımı, internet güvenliği ve mobil cihaz kullanımı (akıllı telefon ve tablet) yer alıyor. Eğitim sonunda kadınlar, her türlü bilgiye internetten daha kolay erişme imkanı buluyor. Bu şekilde yakın çevreleri ve aileleri ile olan iletişimlerini artırabiliyorlar.

Aynı zamanda sosyal medyayı daha aktif kullanmayı öğrenen kadınlar kendi ilgili alanları ya da girişimleri ile ilgili tanıtım yaparak işlerini geliştirme olanağı yakalamış oluyorlar.”