ERCİYES TEKNOPARK’TA FİRMALARA YÖNELİK HORIZON 2020 EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından “HORIZON 2020 – SME INSTRUMENT/KOBİ ARACI” ile ilgili firmalara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Etkinliğe eğitmen olarak katılan Dr.Mustafa Yavuz HORIZON 2020 hibe programındaki KOBİ’lere yönelik desteklerin kapsamını ve şartlarını anlattı. Eğitimin devamında ise projesi olan firmaların yazdığı içerikler incelenerek uygulamalı olarak geribildirimler verildi.

Düzenlenen etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “Avrupa Birliği’nin bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu HORIZON 2020 Hibe Programı, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programıdır. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika uygulamalarının uyumlaştırılması amacıyla başlatılan HORIZON 2020, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin iş birliği yaptığı ülkelerle AB politikalarına ilişkin farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek amacıyla yürütülmektedir. AB HORIZON 2020 Hibe Programı, uluslararası ortaklıklar yolu ile geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedeflemektir. Bugün düzenlediğimiz eğitim ise H2020 SME Instrument KOBİ Aracı ile ilgilidir. Bu kapsamdaki konu başlığı Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan H2020 Programı’nın sadece KOBİ’lere yönelik olarak tasarlanmış hibe fonudur.

Pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir. Türkiye’deki KOBİ’lerin de başvurabileceği bu AB hibe programının ilk fazında (Faz 1) firmalara projelerinin fizibilitelerini yapmaları için tam 50,000 Euro hibe verilmektedir. KOBİ Aracı’nın ikinci fazında ise (Faz 2) projelerini hayata geçirmeleri için 2.5 Milyon Euro’ya kadar (Sağlık alanında €5 Milyon) hibe sağlanmaktadır.

Kayseri ve çevre illerdeki KOBİ’leri de, KOBİ’lere yönelik tasarlanan ve KOBİ’lerin ticarileşebilecek Ar-Ge ve İnovasyon projelerini destekleyen bu AB Hibe programı ile ilgili bilgi sahibi olmasını ve bu hibelerden yararlanabilmesini istedik.

H2020 SME Instrument KOBİ Aracı program kapsamı şartlarına uyan tüm KOBİ’lerimizi bu hibe fonundan yararlanmaya davet ediyoruz.”