ERCİYES TEKNOPARK’TA DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLANDI

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetimi tarafından Erciyes Teknopark’ta çalışan kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine yönelik kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi: “Kadınlar dünya nüfusunun % 50’sini yani yarısını, yeryüzündeki toplam iş gücünün ise üçte ikisini oluşturuyor. Buna karşın dünya gelirinin %10’una sahip durumdalar. Cinsiyet eşitsizliğinin küresel ekonomiye maliyeti 9 trilyon doları buluyor. Kamuda, siyasette, eğitimde, iş hayatında eşitliğin olmasını ve kadınların da nüfusları oranında karar mekanizmaları haline gelmesi gerektiği inancı içindeyiz.

Ortak bilincimiz ve hedefimiz nüfusun yarısını temsil eden kadınları hak ettiği konuma taşıyabilmek için çözümler üretmek olmalıdır. Bu noktada kız çocuklarının eğitimine verilen önem ön plana çıkmaktadır. Güçlü ve üretken toplumlar için kız çocuklarının da erkek çocuklar gibi okutulması, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması oldukça önemlidir.

Erciyes Teknopark olarak teknoloji geliştirme bölgemizde çalışan 950 personelin yaklaşık dörtte birini kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Teknoloji tabanlı üretimde de kadın eli kadın emeğinin giderek artması için biz de gereken bilinci oluşturma gayreti içindeyiz.

Sadece yılda bir kere değil, süreci ülke gündeminde her daim tutup kadınlarımızın toplumun her alanında aktif şekilde yer alması adına tüm merciler üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Kadının hayatın her kesiminde yaşadığı sorunlar sadece kadınların değil toplumun sorunu olarak görülüp, kadınların güven ve huzur içinde yaşadığı, iş dünyasında aktif yer aldığı bir ülke yaratmak hepimizin görevidir.

Erciyes Teknopark olarak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlar, kadınlarımızın toplumsal yapının her alanında olacağı yarınlar temenni ederiz.”