ERCİYES TEKNOPARK’TA, AR-GE MERKEZLERİ PERSONELİNE TRIZ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, yenilikçi problem çözme teknikleri geliştirilmesine katkı sağlamak adına Kayseri’deki Ar-Ge merkezleri personeline yönelik olarak TRIZ: Hızlı ve Etkili Problem Çözme Tekniği eğitimi düzenlendi. Eğitim alanında uzman Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğr.Üyesi.Dr.Fazıl Canbulut tarafından verildi.

Erciyes Teknopark tarafından Ar-Ge merkezleri personeline yönelik olarak düzenlenen hızlı ve etkili problem çözme becerisi eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi:” TRIZ; üniversitelerde, şirket bölümlerinde ve Ar-Ge merkezlerinde problemlere çözüm sağlayıcı, hızlı problem çözmeye yardımcı, yaratıcı düşünme becerileri geliştirmeye katkı sağlayan sistematik inovasyon geliştirme aracıdır.

Kayseri’deki Ar-Ge merkezlerinden gelen 15 katılımcı yeni ürün, süreç ve teknoloji geliştirme üzerine düzenlediğimiz bu eğitimle farklı bilgiler edindiler. Özellikle sanayi süreçlerinde yaşanılan sorunlara farklı açılardan yaklaşım metodları anlatıldı.

Ülkemizin ekonomik anlamda uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya ulaşması Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile mümkündür. Erciyes Teknopark olarak biz de bu çalışmalara katkı sağlayabilmek adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz. Bu kapsamda Kayseri’de sayısı 12’ye yükselen Ar-Ge merkezleri bünyesindeki projelerin üretilmesi, izlenmesi, üniversite sanayi iş birliklerinin daha üst düzeye ulaştırılması ve yeni Ar-Ge merkezlerinin kurulumuna yardımcı olunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Düzenlediğimiz bugünkü TRIZ eğitimi ve bundan sonra düzenleyeceğimiz farklı başlıklardaki eğitimlerle gayemizin Erciyes Teknopark olarak Ar-Ge merkezlerinin başarılı projelere imza atmasını sağlamak olduğunun altını çizmek isterim.”