Erciyes Teknopark Tarafından Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar Eğitimi Düzenlendi

Erciyes Teknopark’ta Yeni e-konomi ve DestekArge firmaları iş birliği ile “Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar” eğitimi düzenlendi. Eğitimde güncel mevzuat, teşvik ve destekler, kurumsal kapasite artırımı ve vergi planlaması için özel modeller tanıtıldı.

Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: “Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımıza mevcut destek ve teşviklerden daha verimli faydalanabilmeleri için bu eğitimi her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Erciyes Teknopark’taki firmaların sayısı her geçen gün giderek artmaktadır. Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar eğitimini hem aramıza yeni katılan firmaların bilgi sahibi olmaları hem de mevcut firmalarımıza güncellemelerle ile ilgili bilgilendirme yapmak adına düzenli periyodlarla düzenlemeye özen gösteriyoruz.

Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Kdv İstinası

Bugünkü eğitimde özellikle vurguladığımız başlıklardan biri de Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan firmalara, bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerinde KDV’den istisna edildiğini belirtmek oldu.

Bu başlık haricinde düzenlediğimiz etkinlikte teknoparklarda vergi planlaması, teknopark mevzuatı kapsamındaki teşvikler, destekler, güncel uygulamalar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan şirketlerin gayri maddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından doğan kazançlara ilişkin istisnaların detaylarında yeni dönem ve teknopark şirketlerinin kurumsal kapasitesinin artırılmasında aile pusulası modeli konuları anlatıldı”.

Erciyes Teknopark’ta düzenlenen Teknopark Faaliyetlerinde Mali Uygulamalar eğitimi soru-cevap bölümünde uygulamada karşılaşılan sorunların görüşülmesiyle tamamlandı.