ERCİYES TEKNOPARK TARAFINDAN “MİLLİ İLAÇ ve AŞI ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ

Erciyes Teknopark tarafından ülkemizin kalkınma planları arasında yer alan milli ilaç ve aşı geliştirilmesi amacına yönelik “Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı” sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla Kayseri’de gerçekleştirildi.

Etkinlikte aşı ve ilaç projelerinin üniversite-sanayi işbirliği ile hayata geçirilmesine yönelik konular görüşüldü ve ulusal gereksinimimizin belirlenmesi ile buna göre yol haritasının çizilmesi için gerekli adımlar atıldı.

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen “Milli İlaç ve Aşı Çalıştayı” hakkında açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Çalış şunları söyledi:” Aşı ve ilaç geliştirilmesi ve üretilmesi her ülke için stratejik bir öneme sahiptir. Bunun temel nedenleri koruyucu aşılama geliştirilmesi ile bireylerin hastalığa karşı korunması ve sonuç olarak tedavi maliyetlerinin ciddi oranda azalmasıdır. Koruyucu aşılama ve ilaç geliştirilmesi ile daha önceki yıllarda milyonlarca kişinin öldüğü birçok hastalık günümüzde kontrol altına alınmıştır. Bu sebeple dünyadaki her ülkenin bir aşı programı vardır. Beşeri alanda kullanılan aşıların bir başka stratejik tarafı salgın hastalıklarda ya da savaş ve doğal afet durumlarında ülkelerin kendi aşılarının kendi üretmeleri noktasında ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda aşı ve ilaç geliştirme ile ilgili çalışmalar Türkiye için stratejik önem sahiptir.

Türkiye aşı geliştirilmesi ve üretimi konusunda önemli bir geçmişe sahip olmakla birlikte süreç içerisinde bu alandaki faaliyetlerini sürdürmeyi sonlandırmak durumunda kalmıştır. Türkiye zorunlu aşı programının başarı ile uygulandığı örnek ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak ülkemiz beşeri alandaki tüm aşıları ithal etmektedir.

Ülkemiz aşı geliştirilmesi ve ilaç üretimi alanında yeniden yapılanma sürecindedir

Diğer yandan son yıllarda aşı ve ilaç üretimi konusunda değişen ülke politikamız neticesinde TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile konunun diğer paydaşları aşı ve ilaç geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları desteklemektedir. Bu anlamda, ülkemiz aşı geliştirilmesi ve ilaç üretimi alanında yeniden yapılanma sürecindedir.

Türkiye’nin aşı ve ilaç ithal eden konumdan, aşı ve ilaç ihraç eden ülke konumuna getirilecek çalışmalara Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak katkı sağlayabilmek adına sektörün önde gelen araştırmacıları ve temsilcilerinin katılımıyla “Milli Aşı ve İlaç Çalıştayını” düzenledik.

Türkiye’nin 10 Araştırma Üniversitesi arasında yer alan Erciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme ve Uygulama ve Araştırma Merkez’inde (ERAGEM) üretilen milli aşımız olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) 58 gönüllüde uygulanarak Faz 1 çalışması tamamlanmıştır. ERAGEnM’de Faz 1b, Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları için alt yapı çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) preklinik çalışmaları tamamlanmış ilaçların insanlar üzerindeki erken ve ileri faz I klinik araştırmaları ile biyobenzer çalışmaları da yapılabilmektedir. İKUM’da amacımız etik değerlerin ve toplum çıkarlarının korunması ve iyileştirilmesi ile sağlık ekonomisine katkıda bulunmak ve klinik ilaç araştırmaları alanında uluslararası bilgi üreten, bu alanda yön veren bir merkez konumuna gelmektir. Önemli bir pazar olan ilaç sektöründe etkin olunarak başta yerli ilaç sanayimiz olmak üzere tüm dünyadaki ülkelere hizmet verilmesi hem döviz çıktısının engellenmesi hem de döviz girdisi sağlanması demektir.

Erciyes Üniversitesi ve Erciyes Teknopark olarak ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gereksinimleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye, her daim ülke ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların yürütülmesinin takipçisi olmaya devam edeceğimizin bilinmesini isterim.

Tüm katılımcılara desteklerinden ve paylaşımlarından dolayı teşekkür ederiz.”