Erciyes Teknopark Tarafından “Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı Kobi Hibe Destekleri” İle İlgili Bilgi Günü Etkinliği Düzenlendi

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından çevrimiçi olarak “Avrupa Birliği UFUK2020 Programı KOBİ Hibe Destekleri” ile ilgili firmalara yönelik bilgi günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe konuşmacı olarak TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktası’ndan katılan Tarık Şahin Ufuk2020 hibe programının şartları, kapsamı ve içeriği hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.

Düzenlenen çevrimiçi etkinlikle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:“Ufuk2020, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen 80 Milyar €’luk bir araştırma ve inovasyon programıdır. Ufuk2020 kapsamında çeşitli sektörlerde Avrupa Komisyonu’nun hibe desteği sağladığı projeler desteklenmektedir. Düzenlediğimiz etkinlikte Avrupa Birliği KOBİ destekleri olan Hızlandırıcı (Accelerator, 500.000€-17.500.00€’ya kadar destek miktarlı ) ve Yeniliğe Hızlı Erişim (FTI- 3.000.000€’ya kadar destek miktarlı) programları anlatıldı.

Düzenlediğimiz bilgi günü etkinliği ile firmalarımızın KOBİ’lere yönelik hazırlanan ve KOBİ’lerin ticarileşebilecek Ar-Ge ve İnovasyon projelerini destekleyen bu yüksek bütçeli AB Hibe programı ile ilgili bilgi sahibi olup bu hibelerden yararlanabilmesini hedefledik.

Avrupa’nın küresel rekabet edebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Ufuk2020 Programı’nın KOBİ’lere yönelik olarak tasarlanmış bu hibe fonuna, program şartlarına uyan tüm KOBİ’lerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz.”