ERCİYES TEKNOPARK PANDEMİDE DE HIZ KESMEDİ

2020 yılında hayatın her yönden değiştiği pandemi koşullarında Erciyes Teknopark çalışmalarına, yeni hedeflerle devam etti.

Erciyes Teknopark’ın 2020 yılında yaptığı çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “2020 yılında Erciyes Teknopark olarak pandemiye rağmen hem teknopark hizmetlerimizi hem de teknoloji transfer ofisi hizmetlerimizi kesintiye uğratmadan tüm ekip olarak gayretli bir çalışma sergiledik.

Erciyes Teknopark bugün itibarıyla 253 Ar-Ge firması ile neredeyse %100 doluluk oranında faaliyetlerine devam etmektedir. Kurulduğumuz günden bu yana 1.476 Ar-Ge projesi ile toplamda 1.4 milyar TL’lik ciroya ulaşarak hedeflerimizi daha da büyüterek Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda ilerliyoruz.

Gelişen ve büyüyen bir yapı olan Erciyes Teknopark da faaliyet gösteren firmaların ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan Ar-Ge projeleri için Erciyes Teknopark’ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezinin, 8 işlikli ilk bölümünü 2020 yılında tamamladık. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Mekanik Kuluçka Merkezimiz ile teknoloji tabanlı firmalar, fiziksel ve alt yapısal yetersizlikler dolayısı ile erken aşamada teknoloji geliştirme bölgesi dışına çıkmak zorunda kalmadan sanayiye daha yakın çalışma imkanı bulabilecekler. Ayrıca Resmi Gazete’de ilan edilen kararla da yeni ek bölgemiz mekanik kuluçka merkezi ölçeğinin de ötesine geçen fabrika ortamına benzer daha büyük ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için kullanılacak.

Erciyes Üniversitesi tarafından başlatılan 100 Talep 100 Proje programı da 2020 yılında meyvelerini vermeye başladı. Program kapsamında toplam 104 talep aldık. Bu taleplerden 32 tanesi için sözleşmeler imzalandı. 32 projenin 18’i ise Erciyes Üniversitesi BAP birimimiz tarafından fonlanarak hayata geçirildi. 14 projede yine akademisyen – firma eşleştirmesi sağlandı ve bu projeler TÜBİTAK, KOSGEB gibi fon mekanizmalarından faydalanılarak ya da firma öz kaynakları ile hayata geçirildi. Üniversite Sanayi İş Birliği Birimimiz tarafından 2020 yılı içerisinde toplamda 69 projenin başvuru ve sözleşme süreçleri başarı ile takip edildi.

2020 yılında Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi desteği ile Erciyes Üniversitesi’ne ait beş ayrı patenti lisanslayarak bilginin ticari değere dönüşmesi adına da önemli iş birliklerini gerçekleştirdik. Erciyes Üniversitesi araştırmacılarından gelen 98 buluş bildirim formu incelenip 2020 yılında üniversitemiz adına toplam 48 adet patent başvurusu yaptık.

TÜBİTAK tarafından 1601 Programı kapsamında Şubat 2020 tarihinde açılan yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırılmasına yönelik çağrı neticesinde Erciyes Teknopark yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu olarak seçildi. Girişimcinin hedeflerine ulaşmasına destek olmak adına Oran Kalkınma Ajansı ile iş birliği içinde yürüttüğümüz Benim İşim Girişim Yarışması III. dönemini tamamlayıp yarışmanın IV. dönemi için başvuruları almaya başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilen, KfW-Alman Kalkınma Bankası tarafından finanse edilen, Erciyes Teknopark tarafından yürütülen, Fikir Fabrikası Çok Uluslu Girişimcilik Programını da 2020 yılının Aralık ayında tamamlayıp ekosisteme önemli değer katacak başarılı çalışmalara imkan tanımış olduk.”