ERCİYES TEKNOPARK ELEKTRONİK KÜMESİ KURULUMU TAMAMLANDI

Erciyes Teknopark, bünyesindeki firmaların altyapılarını güçlendirmek, ihracat kapasitelerini ve ticari etkinliklerini arttırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı UR-GE desteği kapsamında Erciyes Teknopark Elektronik Kümesi kurulumu tamamlanmıştır.

Erciyes Teknopark Elektronik Kümesi projesinin amacı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi:” Erciyes Teknopark A.Ş. yönetici şirket çatısı altında farklı sektörlerden 210’un üzerinde Ar-Ge firması faaliyet göstermektedir. Firmaların sektörel dağılımları incelenmiş, elektronik alanında doğal bir kümelenmenin gelişimi dikkatleri çekmiş ve elektronik alanında resmi küme faaliyetlerine başlanmasına karar verilmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren firmalar ve bu firmaların geliştirdiği ürünler incelendiğinde alınan destek ile hızlı büyüme gösterecekleri, uluslararası pazarlara açılabilecekleri ve cari açığın kapatılması için destek sağlanabileceği ön görülmektedir.

Erciyes Teknopark Elektronik Kümesi projesinin amacı, Teknopark’ta elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenmesini sağlamak, eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ortak ihtiyaçları karşılamaktır. Ayrıca küme üyesi firmaların yurtdışı pazarlara erişmelerini hızlandırmak, firmaların ürünlerinin yurtdışı pazarlarına açılmasını sağlayarak yurtdışında benzer sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile teknik ve ticari işbirliği geliştirmektir.

Nihai olarak Erciyes Teknopark çatısı altında faaliyet gösteren ve kurulan elektronik kümesine üye olan firmalar tarafından yapılan ihracatın yüksek oranda artması ve sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Erciyes Teknopark, gelişmişlik düzeyi ve konumu göz önünde bulundurulduğunda stratejik öneme sahiptir. Çevre illerde yer alan teknoparklar için güçlü ve örnek bir yapıya sahiptir. Bu nedenle çevre illerden firma göçü olmaktadır. Erciyes Teknopark, kümelenme faaliyetleri ile firmaların güçlü altyapıya sahip olmaları ve ihracat kapasitelerinin artması ile çevre illerle birlikte ekonomik kazanım sağlayacaktır.”