Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyelerine TÜBİTAK 1001 Proje Desteği

Aşağıda ayrıntıları verilen ve daha önce TÜBİTAK 1001 2020 yılı 1. döneminde değerlendirilip G (Geliştirilebilir) ile notlandırılan iki proje revizyon sürecinden sonra desteklenmeye hak kazanmıştır.

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Canay Yılmaz Asan’ın yürütücüsü olduğu, Dr. Ayça Lekesizcan, Doç. Dr. Ahmet Emin Demirbaş, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ensar Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Suheyb Bilge ve Dr. Öğr. Üyesi Erkin Aydın (AGÜ)’ın araştırmacı olarak yer aldığı “Tavşanlarda Maksiller Sinüs Tabanı Yükseltme İşleminde Kemik Grefti ile Birlikte Rekombinant NELL-1 Proteini ve Pentoksifilin Uygulamalarının Yeni Kemik Oluşumu Üzerine Etkilerinin Araştırılması” isimli TÜBİTAK 1001 projesi,

 

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kanber Kara’nın yürütücü olduğu, Prof. Dr. Berrin Kocaoğlu Güçlü, Prof. Dr. Erol Baytok, Prof. Dr. Mahmut Kaplan ve Doç. Dr. Serkan Özkaya (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)’nın araştırmacı olarak yer aldığı “Plantago Lanceolata Bitkisinin Kültüre Edilmesi Ve Farklı Yem Bitkileriyle Kuzularda Performans, Besin Madde Sindirilebilirliği, Rumen Parametreleri, Et Kalitesi Ve Et Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” isimli TÜBİTAK 1001 projesi destek almıştır.

 

Yukarıda isimleri verilen öğretim üyelerimize ilaveten; Doç. Dr. Adem Güneş (ERÜ Seyrani Ziraat Fakültesi) diğer üniversitelerin kabul gören 1001 projelerinde araştırmacı olarak yer almıştır.

 

Projelerde yer alan yürütücü, araştırmacı ve bursiyerlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.