ARDEB Programlarına Başvuru Süreci Kolaylaştı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan destek programlarına başvuruyu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla; 22 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başvuru aşamasında, proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve Gerekçesi) dışında hiçbir belge talep edilmeyecektir.

Yeni süreçte; aşağıda yer alan belgeler başvuru esnasında istenmeyecek, projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilecektir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.

Daha önce başvuru sırasında talep edilen aşağıdaki belgeler ise, Proje Başvuru Sistemi (PBS)’ne girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulacak ve projenin e-imza sürecinde bu belgelerin ilgili kişiler tarafından imzalanması ile söz konusu belgelerin elektronik olarak alınması sağlanmış olacaktır.

Dönemli ve dönemsiz tüm programlar kapsamında yapılacak proje başvurularında söz konusu uygulamaya geçiş tarihi; Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001)’nın 2020 yılı 1. dönem başvurularının alınmaya başlanacağı 22 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

Tüm sorularınız için: Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Proje Destek Hizmetleri Birimi Sorumlusu Ali ihsan Yoğurt (ihsan.yogurt@erciyesteknopark.com) ile iletişime geçebilirsiniz.