Akademisyenlerimizin TÜBİTAK KUTUP 1001,1002 ve 3501 Başarısı

  1. Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAM’ın “KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği 2019 yılı çağrıları” kapsamında sunduğu “Antarktika Yarımdası Penguen Türlerinden Alınmış Okuler Yüzey Örneklerinin Sitolojik ve Mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. II: İmmunohistokimyasal ve Filogenetik analizler” başlıklı projesi
  2. Dr. Öğr. Üyesi Aykut GRAM’ın “3501-Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında sunduğu “Koyun Luteal Endotel Hücrelerinde (Olendo) Lipopolisakkarit (Lps) İle İlişkili Yangısal Mekanizmanın Araştırılması” başlıklı projesi
  3. Dr. Öğr. Üyesi Selma BÜYÜKKILIÇ BEYZİ’nin “3501-Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında sunduğu “Rasyonda Farklı Yağ Kaynağı ve Teknolojik Formları Kullanımının in-vivo ve invitro Ruminal Biyohidrojenasyona ve Sütte Yağ Asidi Profilinine Etkisinin Belirlenmesi” başlıklı projesi
  4. Doç. Dr. Adem GÜNEŞ’in “ 1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında sunduğu “Organomineral Gübre Uygulamalarının Kireçli Topraktaki Fosfor Fraksiyonları Üzerine Etkisi” başlıklı projesi
  5. Doç. Dr. Aydın ALAN’ın “1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında sunduğu “Lipopolisakkarit ve Lipoteikoik Asit ile İndüklenmiş Akkaraman ve Romanov Irkı Kuzuların Lenf Düğümlerinin Mikroanatomik Karşılaştırılması ve Bu İndüklenme Sonucunda Etkili İmmün Moleküllerin İncelenmesi” başlıklı projesi
  6. Doç. Dr. Abdulcabbar SÖNMEZ’in “1002-Hızlı Destek Programı” kapsamında sunduğu “Dörtlü Band Matrisinin Etki Alanı ile Elde Edilen Dizi Uzayları Üzerinde Kompakt Operatörler” başlıklı projesi ile destek almaya hak kazanmıştır.

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

03 Ocak 2020