Yapı İşleri Genel Şartnamesi

Erciyes Teknopark Yapı İşleri Genel Şartnamesi

Erciyes Teknopark Yapım İşleri Genel Şartnamesi İNDİR…

Sözleşme Öncesi Firmalardan/Şahıslardan İstenecek Belgeler

YENİ KATILIMCI EVRAK KONTROL FORMU
NO                   EVRAK ADI
1 Şirket esas sözleşmesi fotokopisi (Faaliyet alanı içerisinde mutlaka araştırma – geliştirme (ar-ge) ve yazılım yer almalıdır.)
2 Ticaret sicil gazetesine ilan verildiğine dair resmi yazı orijinali. (Teknopark adresli)
3 Ticaret odasından alınmış faaliyet belgesi orijinali. (Teknopark adresli)
4 İmza Sirküsü (Sermaye şirketi) ya da İmza Beyannamesi (Şahıs İşletmesi) fotokopisi. (Teknopark adresli)
5 Vergi dairesi yoklama fişi okunaklı fotokopisi (Teknoparkta açılan şirketin ya da şubenin açılış yoklama fişi) (Teknopark adresli)
6 Vergi levhası fotokopisi. (Teknopark adresli)
7 Şirkete ait iletişim bilgileri.
8 Taahhütname.
9 Sözleşmeyi imzalayacak şirket yetkilisinin kimlik fotokopisi.
10 SGK işyeri bildirgesi. (Teknopark adresli)
11 Son aya ait SGK hizmet listesi dökümü.
12 SGK’lı çalışan yoksa bu durumu bildirir beyan.
13 Şirket imza yetkili ortakları, müdürleri ya da çalışanları içerisinde akademisyen var ise Üniversite izin yazıları ve şirket ile aralarında imzalanan sözleşmenin fotokopisi)
14 Teknoparkta çalışacak personele ait belgeler. (CV, Diploma Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, SGK İşe Giriş Belgesi, fotoğraf) – Her personel için ayrı ayrı eksiksiz sunulmalıdır.
15 Firma uzmanlık alan formu. (ektedir)
16 KOSGEB’e sunulmuş projenin onaylı bir örneği ve projenin kabul edildiğine dair KOSGEB yazısı.
17 KOSGEB-TEKMER ile kiracı arasında yapılmış kira sözleşmesi örneği ya da yer tahsisine dair belge.
18 Şirket kaşesi (Sözleşme ve tüm fotokopi evraklar kaşelendikten sonra iade edilecektir.)
19 Akademisyenler için üniversitelerinden temin edilmiş görevlendirme yazısı.
20 Smmm iletişim bilgileri
21 Adli Sicil Kayıt bilgileri (şirket yapısına göre tüm ortakların)
22 Sanayi Sicil Belgesi (e devlet veya bakanlık web sayfasından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda müracatlarını yapmaları sistem üzerinden verilen evrakları doldurup, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne teslim edilecektir.

2. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF)

2. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF) İNDİR…

3. ve 4. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF)

3. Bina Klima Kontrol Kumandası Kullanma Kılavuzu (PDF) İNDİR…