Kuruluş

Kuruluş
Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak toplamda 250.549,80 m2’lik bir alana sahip olarak ilan edilmiştir. Yönetici şirket Erciyes Teknopark A.Ş. Erciyes Teknopark’ın vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark A.Ş. 8 Şubat 2005 tarihinde kurulmuştur.

Misyon-Vizyon

Misyon
Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunmak.

Vizyon
İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.

Hedefler

Bilgi Teknolojileri Merkezi : Erciyes Teknopark, bilgi teknolojilerinin diğer ileri teknolojilerle birleştiği bir konsantrasyon merkezi olmayı ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltmayı hedeflemiştir.

Uluslararası Bir Platform: İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Teknokent'te yer alan kuruluşlar, başta ulusal olmak üzere çeşitli uluslararası finans imkânlarına ve hibe kaynaklarına da tek merkezden ulaşma imkânına kavuşurlar.

Sanat, Kültür ve Teknolojinin Bütünleşmesi: Erciyes Teknopark sadece bir sanayi bölgesi niteliğinde değil, tüm teknopark genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bir merkez niteliğindedir.

Kayseri'nin Gurur Duyulan Markası: Yurt dışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran mekanizmaları, Erciyes Teknopark’ın hem dünyada hem de Türkiye'de prestij ve güven uyandıran bir marka olmasını sağlamıştır.

Yönetim Kurulu

Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Teknopark’ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Erciyes Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.

Erciyes Teknopark’ın vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu

Başkan         : Prof. Dr. Recai KILIÇ
Başkan Vekili: Dr.Öğr.Üyesi Ahmet DOĞAN
 
Üye: Prof. Dr. İbrahim NARİN
Üye: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Üye: Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Üye: Prof. Dr. Mustafa ALÇI
Üye: Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
Üye: Doç. Dr. Gökmen ZARARSIZ
 

Üye: Tahir NURSAÇAN
Üye: Ömer GÜLSOY
Üye: Mehmet BÜYÜKSİMİTÇİ

 

Erciyes Teknopark A.Ş.Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Prof. Dr. Recai KILIÇ Başkan
Serhat DALKILIÇ Üye
Ahmet Hidayet KİRAZ Üye
Ahmet Birkan AKDOĞAN Üye

2020 Yılı Genel Kurulu
2020 yılı olağan genel kurulumuz 25.03.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. “Toplantı Tutanağı" ve "Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi” ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

OrtaklarımızŞİRKET ORTAKLARI

Erciyes Üniversitesi / Kayseri Organize Sanayi Bölgesi / Kayseri Ticaret Odası / Kayseri Sanayi Odası / Nuh Naci Yazgan Üniversitesi / Abdullah Gül Üniversitesi

 

Basında Biz


 

 

Sayfa Fotoğrafları

Kataloglar

Kataloglar

Amaçlar

Erciyes Teknopark Amaçlar:

  1. Teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik etmek, desteklemek,

  2. Üniversite – sanayi işbirliğini teşvik etmek ve desteklemek,

  3. Akademik girişimciliği desteklemek,

  4. Üniversitede üretilen bilginin ticarileşmesini desteklemek,

  5. Uluslararası pazarlarda yer bulmak.

Faaliyet Alanları

Erciyes Teknopark Faaliyet Alanları:

  1. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için nitelikli kuluçka hizmetleri,

  2. Teknoloji tabanlı girişimciler ve şirketler için ofis hizmetleri,

  3. Teknoloji transferi hizmetleri,

  4. Eğitim ve rehberlik hizmetleri,

  5. Teknopark hizmetleri.

Anket Formu


Başvuru Süreci

 

BAŞVURU SÜRECİ
Firmalar veya şahıslar ön başvurularını web sitemiz üzerinden online olarak, teknopark yönetim ofisine şahsen müracaat ederek veya ön başvuru formunu doldurup onay için mail veya fakslayarak işlem yapabilirler.
Yapılan ön başvuru sonrası firma ile görüşme yapılır ve başvurunun eksik kısımları tamamlanır.
Ön başvuru aşamasını başarıyla geçen firmalar, Esas Başvuru Dosyalarını hazırlarlar.
Esas başvuru dosyası hazırlama rehberi için tıklayınız.
Esas başvuru dosyasını eksiksiz şekilde teslim eden başvuru sahiplerinin dosyaları “Değerlendirme Kurulu” tarafından değerlendirilir. Kurul gerekli görürse başvuru sahipleri değerlendirme kurulu toplantısına katılarak, sunum yaparlar. Kurul dosyanın değerlendirmesini yapar ve nihai sonuç başvuru sahibine bildirilir.
Başvurusu kabul edilen firmalara uygun bir yer bulunması durumunda hemen ofis tahsis edilir, aksi halde bekleme listesine alınırlar. Başvurusu reddedilen firmalar Erciyes Teknopark’a kabul edilmezler.ÖN BAŞVURU
Ön Başvuru, Erciyes Teknopark bünyesinde faaliyette bulunmak isteyen firmaların Esas Başvuru sürecini hatasız, hızlı ve etkin bir şekilde tamamlamaları için yapılan bir danışmanlık aşamasıdır. Ön Başvurunun amacı firmanın Erciyes Teknopark bünyesine dahil olmasında kanuni bir sakınca bulunup bulunmadığı ve formların şeklen ve içerik olarak doğru doldurulmuş olmasından emin olmaktır. Ön Değerlendirme sonucu Erciyes Teknopark Yönetimince Firma’ya bildirilir.
Erciyes Teknopark’a Ön Başvuru ücretsiz olup aşağıda yer alan form aracılığı ile yapılmaktadır.
Formların doldurulması ile ilgili her türlü sorunuz için Erciyes Teknopark hizmetinizdedir.


Ön Başvuru Sayfasına Erişmek İçin Tıklayınız
(Formu Doldurduktan Sonra Lütfen Bize E-Posta veya Faks Yolu İletiniz)


ESAS BAŞVURU SÜRECİ

Esas Başvuru aşamasına geçebilmek için her şeyden önce “Ön Başvuru” aşamasının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Ön Başvuru işlemi tamamlanıp onaylandıktan sonra, esas başvuru işlemlerine geçilir:
1. Başvuru sahibi kişi ya da tüzel kişilik yetkilisi Erciyes Teknopark A.Ş.’ye ait aşağıdaki banka hesabına 600,00 TL esas başvuru ücretini yatırır.

HESAP SAHİBİ : ERCİYES TEKNOPARK A.Ş.
BANKA ADI : T.C. ZİRAAT BANKASI (TÜRK LİRASI)
ŞUBE ADI : KOCASİNAN ŞUBESİ /KAYSERİ
IBAN NUMARASI :
TR28 0001 0017 3349 9214 9650 37


2. Yatırılan ücrete ait dekont ile birlikte taahhütname doldurularak idari işlemler birimine elden teslim edilir.

3. Bu aşamada başvuru sahibine http://basvuru.erciyesteknopark.com web adresine girip başvurusunu yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Bunun için başvuru sahibinin geçerli bir e-posta adresi beyan etmesi gerekmektedir.

3. Başvuru sahibi tarafından tamamlanan Esas Başvuru işlemi yapılan inceleme sonucunda gereken eksik evraklar, ilave edilmesi gereken teknik detaylar belirlenir. firma yetkilisine uyarı yapılarak düzeltmelerle esas başvuru işlemleri tamamlanması istenir.

4. Girişi tamamlanmış esas başvurusuna ait dosya, çıktı alınır ve firma yetkilisi tarafından her sayfası imzalanarak(şirketler için kaşeli) idari işlem birim personeline teslim edilir.

5. Esas Başvuru, değerlendirme kurulunda kabul, revizyon ve red kararı ile sonuçlanabilir.

6. Kabul kararı alınan projeler için, Erciyes Teknopark’ta kiralanacak ofis adresli evraklar başvuru sahibi tarafından idareye teslim edilir. Bu evraklar teslim edilmeden kira sözleşmesi yapılmaz ve anahtar teslim edilemez.

7. Revizyon ve red kararı alınan projeler için sonraki değerlendirme kurulunda görüşülmek üzere revize başvurular teslim alınır.

Not: Tüm esas başvurular online olarak yapılmak zorundadır, yazılı başvurular kabul edilmemektedir.

 

İndirim Anlaşmaları

İNDİRİM ANLAŞMALARI
  Firma Adı                İndirimli Fiyat    İlgili Kişi
Clean Wash (Erça Oto Yıkama)      Küçük Araç 25 tl | Büyük Araç 30 tl  Ercüment Eroğlu
GSM :0532 383 03 99
Mavi Yelken Kreş ve Gündüz Bakım Evi

Yarım gün için %25 olup 730 lira
Beş tam gün için ise %40 olup 850 tl

Yasemin Afacan Tozoğlu
GSM :0545 685 58 29, 233 17 32
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Tek kişilik konaklama (kahvaltı dahil) 50 tl
Telefon : 0352 222 62 80
Kurumsal GSM : 0530 608 96 86
Eposta : kayseri.tesis@hotmail.com
Adres: Tacettin Veli Mah. Tacettin Bulvarı No:28 Melikgazi/KAYSERİ
Web: https://kayseribem.saglik.gov.tr/TR,139056/egitim-ve-dinlenme-tesisi-konaklama.html
AmericanLife Dil Okulu

İngilizce, Teenglish (3-4-5-6-7-8.sınıf) ve grup eğitim programlarında liste fiyatı (2800 TL) üzerinden %50 indirim , IELTS – TOEFL ve özel derste liste fiyatı üzerinden %45 indirim uygulanacaktır.

Sibel YEŞİLBAŞ / Eğitim Danışmanı
GSM : 0(549) 504 22 33,Tel: 0(352) 503 22 33
Adres: Yenidoğan Mahellesi Şaban Yılmaz Caddesi No:4/C Talas / Kayseri
ÖNEMLİ NOT: Erciyes Teknopark Yönetimi kurumlarla yaşanabilecek problemlerde herhangi bir mesuliyet kabul etmeyeceğini, süreçte sadece aracı olduğunu belirtir.