Neden Teknopark?

YENİ ŞİRKET OLUŞUMU
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmalar merkezlerini burada oluşturup ARGE ve yazılım faaliyetlerine
başlayabilirler.
• İlgili ARGE veya yazılım firmasının grup firmasına ( veya direk ilişkili firmasına ) bu ARGE sonuçlarını fatura etmesi noktasında TRANSFER FİYATLAMASI müessesesinin dinamiklerine çok dikkat edilmesi gereğidir.

 

ŞUBE KURULMASI
• Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyete geçecek olan firmaların faaliyet konuları çeşitli ise şirket merkezlerini burada
kurmak yerine bölgede şube oluşturarak ARGE ve yazılım faaliyetlerine başlayabilirler.
• Merkezde oluşan ve kayıtlanan gider ve maliyetlerden mutlaka şube gelir tablosuna (istisna ) pay verilmesi gerekmektedir.

 

 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Amaç ve Desteklenen Yatırımlar – Kamu kurum ve kuruluşları, vakıf veya uluslararası fon destekli Ar-Ge ve
yenilik projelerinin çıktısı teknolojik ürünler
veya– Öz kaynaklarla yapılan ve patentli teknolojik ürünler veya
– Teknoloji Geliştirme bölgesinde başlanıp sonlanan projeler sonucu üretilen
teknolojik ürünler veya
– Ar-Ge süreçleri yurtdışında tamamlanan ve o ülkedeki kurumlardan
desteklenen teknolojik ürünler
Yurt içinde üretime ilk defa konu olan teknolojik ürüne destek

 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
DESTEKLENEN UNSURLAR
• Makine – Teçhizat Desteği
• Kredi Faiz Desteği
• İşletme Giderleri Desteği

 

DESTEKLENEN UNSURLAR MAKİNE – TEÇHİZAT DESTEĞİ:
• Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik
yatırım proje tutarını oluşturan harcamalara geri
ödemesiz destek sağlanmaktadır.
• Destek süresi: 36 ay
• Destek tutarı ve hibe oranı:
– Küçük İşletmeler: %40 Hibe (Hibe tutarı 5.000.000 TL’yi
geçemez)
– Orta İşletmeler : %30 Hibe (Hibe tutarı 4.000.000 TL’yi
geçemez)
– Büyük İşletmeler: %10 Hibe (Hibe tutarı 2.000.000 TL’yi
geçemez)
* Yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi halinde her bir hibe 10 puan artar

 

DESTEKLENEN UNSURLAR KREDİ FAİZ DESTEĞİ:
• Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım
proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım
kredisine ait faiz desteğinden oluşur.
• Destek süresi: 36 ay
• Destek tutarı ve hibe oranı:
– Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje
tutarının en fazla 50.000.000 TL’ye kadarlık kısmı destek
kapsamında değerlendirilir.
– İlk 10.000.000.TL ye kadar kullanılacak kredi faizi %100’e kadarı,
bu tutarın üstündeki kredilerde ise kredi faizi %50’ye kadarı
bakanlık tarafından karşılanacaktır.
* Büyük işletmeler kredi faiz desteğinden yararlanamaz.

 

DESTEKLENEN UNSURLAR İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ:
• Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki
işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten
oluşur.
• Destek süresi: En fazla 12 ay
• Destek tutarı ve hibe oranı:
– Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji
bedelinin en fazla % 75’i kadar,
– Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için o yıl
uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar,
– Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar destek
verilmektedir.

hazırlayan