IV. ARAŞTIRMA VE İNOVASYON ÇALIŞTAYI

Erciyes Üniversitesi tarafından dördüncü kez düzenlenecek olan Araştırma İnovasyon Çalıştayı’nın bu yılki amacı; yeşil mutabakat ve sürdürülebilir iklim eylemleri ekseninde öncül araştırma altyapıları arasında iş birliğinin artırılması yoluyla; nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, ortak altyapıların kullanılması, katma değeri yüksek akademik çıktı elde edilmesi ve çalıştaya katılacak kurumların birbirini ve araştırma potansiyelini tanımasıdır. Çalıştay 09-10 Haziran 2022 tarihlerinde Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için; https://arastirmainovasyon.erciyes.edu.tr/