Hedefler

Bilgi Teknolojileri Merkezi : Erciyes Teknopark, bilgi teknolojilerinin diğer ileri teknolojilerle birleştiği bir konsantrasyon merkezi olmayı ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltmayı hedeflemiştir.

Uluslararası Bir Platform: İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Teknokent’te yer alan kuruluşlar, başta ulusal olmak üzere çeşitli uluslararası finans imkânlarına ve hibe kaynaklarına da tek merkezden ulaşma imkânına kavuşurlar.

Sanat, Kültür ve Teknolojinin Bütünleşmesi: Erciyes Teknopark sadece bir sanayi bölgesi niteliğinde değil, tüm teknopark genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bir merkez niteliğindedir.

Kayseri’nin Gurur Duyulan Markası: Yurt dışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran mekanizmaları, Erciyes Teknopark’ın hem dünyada hem de Türkiye’de prestij ve güven uyandıran bir marka olmasını sağlamıştır.