Firmanızı Dünyaya Açan Kapı Avrupa İşletmeler Ağı

Günümüzde firmaların yaşadığı önemli sorunların başında yurt dışına hangi yollarla açılacaklarını bilmemeleri ve hedef pazarlardaki ticari iş birliklerini kaçırmaları gelmektedir.

Avrupa Komisyonu’nun, işletmelerin AB mevzuatı, dış ticaret ve teknoloji alanında tek bir merkezden hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla oluşturduğu Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network), 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanı ile uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır.

Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesindeki yetkili tek Avrupa İşletmeler Ağı temsilcilik unvanına sahip olan Erciyes Teknopark’ın çalışmaları hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi: “TR72 bölgesi firmaları hem Avrupa Birliği süreçleri ve ticari iş birliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe bölgenin yetkili tek kuruluşu olan Erciyes Teknopark üzerinden ulaşabilmektedirler.

Daha Kolay Dış Ticaret İçin Siz de Avrupa İşletmeler Ağı İle Tanışın !

Firmalarımızın ihracatlarını artırmaya yönelik faaliyetler, Erciyes Teknopark olarak her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu kapsamda firmaların, sürdürülebilir ihracatlarını arttırmak adına, Avrupa İşletmeler Ağı’nın sağlamış olduğu imkanlar, mutlaka tecrübe etmeleri gereken önemli bir fırsattır.

Kayseri, Sivas ve Yozgat (TR 72) bölgesindeki firmaları ihracatlarını arttırmaları, yeni ticari ve teknolojik iş birlikleri geliştirmeleri, uluslararası pazarlara girebilmeleri için ücretsiz hizmet veren Avrupa İşletmeler Ağı’na üye olmaya davet ediyorum. Bu ağa katılan firmalar uluslararası pazarda rekabet ederek, uluslararası ortaklıklar kuracak konuma geleceklerdir. Farklı ülkelerle ihracat faaliyetlerini artırma hedefinde olan bütün firmaların AİA’nın sağlamış olduğu iş fırsatlarından yararlanmaları dış ticaretlerinin gelişmesi açısından önem taşımaktadır.

Ayrıca firmalar Avrupa İşletmeler Ağı ile Türkiye’ye ürün satmak veya distribütörlük arayan ve distribütörlük vermek isteyen yabancı firmalara ulaşabilir, Türkiye’den teknoloji/know-how arayan ve teknoloji/know-how satmak isteyen yabancı firmaları görülebilir, AB Ar-Ge fonları (Eureka, Eurostars, Horizon 2020) kapsamında iş birliği yapmak isteyen yabancı firmaların ortak arama profillerine ulaşabilirler.

Avrupa İşletmeler Ağı’nı bölgemizde daha efektif ve fayda sağlayacak konuma getirebilmek için yeni hedeflerle ilerlediğimizi de belirtmek isterim.”