EUROSTARS VE EUREKA PROGRAMLARI BİLGİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Erciyes Teknopark, Erciyes Teknopark Avrupa İşletmeler Ağı ve Kayseri Sanayi Odası tarafından ortaklaşa olarak “Pazara yönelik Ar-Ge ve Yenilik Projelerinin desteklendiği Eurostars Programı” ve “Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği bir uluslararası işbirliği platformu olan EUREKA Programı” ile ilgili bilgi günü etkinliği düzenlendi.

Bilgi günü etkinliğinde TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Tarık ŞAHİN, EUREKA/Eurostars Programlarına yönelik Ar-Ge projesi hazırlayanların en çok merak ettiği sorular hakkında bilgilendirme yaptı.

Düzenlenen bilgi günü etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi:” EUREKA programı pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Eurostars programı ise Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlatılmış bir hibe programıdır. Herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin ve büyük ölçekli işletmelerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Erciyes Teknopark olarak biz de şehrimizdeki Ar-Ge yapan ve yapacak firmaları, uluslararası projelerde yer almak isteyen şirketlerin Ar-Ge merkezi yöneticileri ve çalışanlarını düzenlediğimiz bu bilgi günü etkinliği ile destekleyebilmeyi amaçladık.

EUREKA ve Eurostars programlarından finansal destek almak isteyen işletmelerin yöneticileri ve teknik elemanları, proje önerisi hazırlamak isteyen sektör temsilcileri adına efektif bir çalışma olduğu kanaatindeyiz.”