ERCİYES TEKNOPARK’TAN FİRMALARA YÖNELİK ENDÜSTRİ 4.0 EĞİTİMİ

Erciyes Teknopark tarafından dünyanın dördüncü endüstriyel devrimi olan Endüstri 4.0 ile ilgili olarak firmalara yönelik eğitim düzenlendi.

Erciyes Teknopark’taki ve Kayseri’deki firmaların Endüstri 4.0’ın geleceğine adapte olmaları adına düzenlenen eğitimle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi: “Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş otomasyon sistemleri, veri alışverişleri ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terimdir. Bu devrim nesnelerin interneti, internetin hizmetleri ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünüdür.

Endüstri 4.0, geleneksel sanayiyi bilgisayarlaşma yönünde teşvik etme ve yüksek teknolojiyle donatma projesidir. Kısacası dördüncü sanayi devrimi akıllı üretimi amaçlamaktadır. Bu bağlamda da Endüstri 4.0’daki başarı şirketlerin inovasyona yapacağı yatırıma bağlı olacaktır.

Ülkemizin Endüstri 4.0’da başarılı olması adına önümüzdeki dönem oldukça kritiktir. Endüstri 4.0’ın en büyük zorluğunu ise öncelikle insan kaynağı oluşturmaktadır. Ülkemiz için dördüncü sanayi devriminde başarılı olmanın yolu bu nedenle eğitimden geçmektedir. Bu yüzden Endüstri 4.0’ı uygulayıcı firmalardaki personel veya teknik elemanların da konu üzerinde yetişkin ve donanımlı olması gereklidir. Bu konuda özellikle uygulayıcı firmalar kendi teknik elemanlarına yönelik Endüstri 4.0 detaylarında temel eğitimleri aldırması ve teknik personellerine konu üzerinde yetkinlik kazandırılması önemli olacaktır.

Bugün düzenlediğimiz eğitim kapsamında; sektöründe önde gelen TURCK Otomasyon Tic.Ltd.Şti. firmasından eğitmenler Bülent Giray ve Uğur Büyük tarafından firma temsilcilerine aşağıdaki başlıklarda bilgilendirme yapılmıştır.

Endüstri 4.0’ın Faydaları

· TURKK ve Endüstri 4.0
· RFID – Tanımlama Sistemleri
· NIC – Endüktif Kaplin
· P2L – Operatör Yönlendirme Sistemleri
· IO-Link Teknolojisi
· Multiprotokol Haberleşme Teknolojisi
· ARGEE – Akıllı I/O Sistemleri
· CCM – Elektrik Kabin Bekçisi
· VT – Titreşim ve Sıcaklık Bekçisi

Erciyes Teknopark olarak biz de ülkemizin yeni sanayi devrimine ayak uydurmasına ve bu süreci iyi değerlendirmesine katkıda bulunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”