ERCİYES TEKNOPARK’TA HIZLI ve ETKİLİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, hızlı ve etkili problem çözme becerisi kazanmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlara yönelik TRIZ: Hızlı ve Etkili Problem Çözme Tekniği eğitimi düzenlendi. Eğitim alanında uzman Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu tarafından verildi.

Erciyes Teknopark tarafından düzenlenen hızlı ve etkili problem çözme becerisi eğitimi ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan şunları söyledi:” TRIZ yaklaşımı, İngilizce “Theory of the Solution of Inventive Problems”, Türkçe “Yaratıcı Problem Çözme Teorisi” olarak tanımlanmaktadır. TRIZ; üniversitelerde, teknoloji transfer ofislerinde, şirket süreçlerinde ve Ar‐Ge merkezlerinde, meydan okuyucu problemlere çözüm sağlayıcı, patent fikri oluşturan, hızlı problem çözmeye yardımcı, yaratıcılık geliştirme ve sistematik inovasyon geliştirme aracıdır.

Sistematik Hızlı Problem Çözme ve Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi: TRIZ

Günümüzde firmalar, profesyoneller ve akademisyenler problemlerini hızlı çözmek zorundalar. Özellikle yeni ürün ve müşteri odaklı hizmet geliştirme sürecinde tüm ekiplerin daha yaratıcı olmaları beklenmektedir.

TRIZ; sistematik problem çözme yaklaşımı olmasının yanı sıra, birçok yaratıcılık yaklaşımı ile bugün birçok firma için en çok tercih edilen problem çözme ve inovasyon gerçekleştirme aracı olarak kullanılmaktadır.

 

Bu eğitimle TRIZ yaklaşımının temelleri sunulurken birçok örnekle yöntemin çalışma yaşamında kullanımı pekiştirilmiştir.

 

TRIZ YAKLAŞIMI NE SAĞLIYOR?

TRIZ eğitiminin çalışanlara sağladığı katkıları şöyle sıralayabiliriz;

*Çalışanların yaratıcılık seviyelerinin yükseltilmesi,

*İnovatif ürün ve süreç tasarımı için yeni araçların öğrenilmesi,

*Buluşla ve fikri mülkiyet ile sonuçlanacak çalışma felsefesi,

*Yüksek problem çözme motivasyonunun sağlanması,

*TRIZ yaklaşımı ile rakipler arasında fark yaratılması.

Biz de bugün bu eğitime katılan akademisyenlerimize, yöneticilerimize hızlı problem çözme, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunma noktasında katkıda bulunabilmeyi hedefledik. Bu tür farklı eğitim yaklaşımlarını işin uzmanı eğitimcilerle Erciyes Teknopark çatısı altında firma temsilcilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”