ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ

Erciyes Teknopark Anonim Şirketi

 

Ticari Adresi: Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı E.Ü. TGB. İdare ve Kuluçka Mrk. – 3 No: 67/28 Melikgazi/ KAYSERİ

 

Genel Kurul Toplantısına Davet;

 

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 22/02/2023 tarihli almış olduğu karar istinaden; 22/03/2023 tarihinde, saat: 09:30’da Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı E.Ü.TGB. İdare Binası ve Kuluçka Mrk. – 5. Binası (Hidrojen Toplantı Salonu)  No: 67/28 Melikgazi/ Kayseri  adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya ekte çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

 

Erciyes Teknopark A.Ş.

Prof. Dr. Oktay ÖZKAN                                                                                                                                     Prof. Dr. İbrahim NARİN

Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                                                                   Yönetim Kurulu Başkan Vekili

 Erciyes Üniversitesini Temsilen

GÜNDEM:

  • Açılış ve yoklama,
  • Divan Heyetinin seçimi ve genel kurul tutanaklarına imzalama yetkisi verilmesi,
  • 2022 yılı bilanço, gelir tablosu, Yönetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve kabulünün oylanması,
  • Yönetim Kurulunda yapılan değişikliklerin onaya sunulması,
  • Yönetim Kurulunun ibrası,
  • Yönetim Kurulunun seçimi, süre ve hakkı huzur ücretinin tespiti,
  • Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu’nun 396. Maddesine göre izin verilmesi,
  • Dilek temenniler ve kapanış.

Vekaletname için ; VEKÂLETNAME