Erban

ERBAN
Türkiye’de son yıllarda revaçta olan Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır uygulanmakta olan ve “Angel Investor” veya “Business Angel” olarak tanımlanan melek yatırımcı kavramı ekosistemin geliştirilmesi adına lisanslı melek yatırımcılara vergi muafiyeti sağlamaktadır.

15 Şubat 2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi gereğince Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi kapsamında işbirliği yapılmak üzere Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı Hazine Müsteşarlığı’nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilmiştir.

Türkiye’de halihazırda 13 akredite melek yatırımcı ağı bulunmaktadır. Bunların tamamı İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuştur. 14.akredite melek yatırımcı ağı ise Anadolu’dan ilk kez Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırımcı Ağı olmuştur.

Kayseri’de de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı’nın temelleri 2014 yılında atılmıştır. ERBAN Melek Yatırım Ağı bünyesinde 2023 yılı itibariyle toplam 140 yatırımcı bulunmaktadır. Toplam yatırımcılar içinde BKY (Bireysel Katılım Yatırımcısı) Lisansına sahip 67 yatırımcı bulunmaktadır. Ağ olarak her geçen gün bünyemize yeni yatırımcılar ve Lisanslı BKY ‘ler dahil etmeye devam ediyoruz.

Detaylı bilgi için : www.erban.com.tr