TURKUVAZ

Geliştirilen yazılım üretim ile ilgili kritik verilerin gerçek zamanlı olarak alınmasını sağlayarak yöneticilerin en güncel verilerle karar vermelerini sağlar. Böylece büyüklüğünden bağımsız olarak üretim sahasına %100 hâkimiyet sağlanabilmektedir. Çağımızda ürettiğiniz bir ürünün kaliteli olması, aynı türden üretim yapan rakip firmalardan ayrılmanızı sağlamaz. Üreticilerin, kaliteli ürünler üretebilmeleri adına, hammadde fiyatları artarken hem maliyetleri düşürüp hem de üretkenliği artırmak için sürekli baskı altında olacakları bilinen bir gerçektir. Fiyat ve sipariş karşılama hızı bakımından rekabet edebilir durumda olmak müşteri memnuniyetini sağlamak için iki anahtar noktadır. Gerçek zamanlı üretim yönetimi ara ve üst yöneticilerin kendi stratejilerini destekleyen daha doğru kararlar vermelerine olanak tanır. Örneğin, müşteri taleplerine zamanında yanıt vermek, işin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman tamamlanacağını tam olarak belirlemek için, üretilmekte olan ürünün o ana kadarki izlenebilirliğini gerektirir. Kar oranları düşmeye devam ederken, işçilik maliyetlerini belirlemek üreticiler için kritik bir konu haline gelmektedir. Veri Toplama, Görüntüleme ve Yönetim Sistemi, üretimle ilgili kritik verileri gerçek zamanlı olarak alınmasını sağlayarak yöneticilerin en güncel verilerle karar vermelerini sağlar. - Üretim takibini anlık olarak yapmak, - Zamanın kullanımında ve üretimde verimliliği arttırmak, - Veri toplamada insan faktörünü en aza indirerek, hatalar ve gecikmelerin önüne geçmek, - İyileştirme çalışmaları için gerekli bilgileri gerçek değerleri ile birlikte almak, - Üretimden anlık veri akışı ile birlikte çizelgeleme ve planlamanın sağlıklı yapılmasını sağlamak, - Personel performansının gerçek değerler ile tespit etmek, - İstenilen verilere, kısa sürede ulaşılmasını sağlamak, - İşçilik giderlerinde maksimum iyileştirmeyi sağlamak,

DİĞER BAŞARI ÖYKÜLERİ