Kuruluş
Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi(Erciyes Teknopark) 30 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazetede Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak toplamda 250.549,80 m2’lik bir alana sahip olarak ilan edilmiştir. Yönetici şirket Erciyes Teknopark A.Ş. Erciyes Teknopark’ın vizyonunun ve amaçlarının gerçekleştirilmesinden birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktir. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olarak görev yapan Erciyes Teknopark A.Ş. 8 Şubat 2005 tarihinde kurulmuştur.

Misyon
Paydaşlarının mevcut kaynaklarının daha verimli kullanılması veya onlara yeni kaynak yaratılması amacıyla, ileri teknoloji, inovasyon ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara en uygun maliyet çerçevesinde, dünya kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunmak.
 
Vizyon
İleri teknoloji alanında çalışan yerli ve uluslararası şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak. İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik etmek.


 

Bilgi Teknolojileri Merkezi :  Erciyes Teknopark, bilgi teknolojilerinin diğer ileri teknolojilerle birleştiği bir konsantrasyon merkezi olmayı ve ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını da önemli ölçüde azaltmayı hedeflemiştir.
 
Uluslararası Bir Platform:  İleri teknoloji ürünlerinin yurt dışına pazarlanması ve bu alanda yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Teknokent'te yer alan kuruluşlar, başta ulusal olmak üzere çeşitli uluslararası finans imkânlarına ve hibe kaynaklarına da tek merkezden ulaşma imkânına kavuşurlar.
 
Sanat, Kültür ve Teknolojinin Bütünleşmesi:  Erciyes Teknopark sadece bir sanayi bölgesi niteliğinde değil, tüm teknopark genelinde sanat ve kültürle beslenen bilimsel ve teknolojik bir merkez niteliğindedir.
 
Kayseri'nin Gurur Duyulan Markası:  Yurt dışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik edici, yenilikçi kültürü ve şirketler arası sinerjiyi artıran mekanizmaları, Erciyes Teknopark’ın hem dünyada hem de Türkiye'de prestij ve güven uyandıran bir marka olmasını sağlamıştır.

Erciyes Teknopark A.Ş., Erciyes Teknopark’ın Yönetim Kurulu tarafından belirlenen politikalarının ve bu politikalara ait stratejilerin geliştirilmesinden ve programların uygulanmasından sorumludur. Erciyes Teknopark A.Ş. bu görev ve sorumluluklarını Yönetim Kurulu ve yöneticileri aracılığıyla yerine getirir.

Erciyes Teknopark’ın vizyonuna ve amaçlarına uygun kısa dönem uygulama programlarının belirlenmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan: Prof. Dr. Murat DOĞAN
Başkan Vekili: Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
Üye: Prof. Dr. Hüseyin ALTINDİŞ
Üye: Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ
Üye: Prof. Dr. Şahin YILDIRIM
Üye: Prof. Dr. Uğur ŞAHİN
Üye: Prof. Dr. İbrahim NARİN
Üye: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Üye: Tahir NURSAÇAN
Üye: Mahmut HİÇYILMAZ
Üye: ALİ OĞUZÖNDER

Erciyes Teknopark A.Ş.Kalite Güvence Sistemi Komisyonu
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN                                Başkan
Bilgin YAZLIK                                                 Üye
Sema ASLAN                                                  Üye
Ahmet Hidayet KİRAZ                                     Üye
Ahmet Birkan AKDOĞAN                                 Üye


2016 Yılı Genel Kurulu
2016 yılı olağan genel kurulumuz 07.03.2017 tarihinde gerçekleşmiştir. “Toplantı Tutanağı" ve "Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi” ne tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 


 


ŞİRKET ORTAKLARI

Erciyes Üniversitesi  /   Kayseri Organize Sanayi Bölgesi  /   Kayseri Ticaret Odası /  Kayseri Sanayi Odası  /  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi / Abdullah Gül Üniversitesi

 
 

Basında yayınlanan haberlerimizi görmek için tıklayınız
http://erciyesteknopark.com/haberler/haberler.html
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
       
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
JPG: İNDİR PDF: İNDİR AI: İNDİR
Erciyes Teknopark Amaçlar:
  1. Teknoloji tabanlı girişimciliği teşvik etmek, desteklemek,
  2. Üniversite – sanayi işbirliğini teşvik etmek ve desteklemek,
  3. Akademik girişimciliği desteklemek,
  4. Üniversitede üretilen bilginin ticarileşmesini desteklemek,
  5. Uluslararası pazarlarda yer bulmak.
Erciyes Teknopark Faaliyet Alanları:
  1. Üniversite öğrencileri ve akademisyenler için nitelikli kuluçka hizmetleri,
  2. Teknoloji tabanlı girişimciler ve şirketler için ofis hizmetleri,
  3. Teknoloji transferi hizmetleri,
  4. Eğitim ve rehberlik hizmetleri,
  5. Teknopark hizmetleri.