ETTO ( Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi )

Detaylı bilgi için: www.erciyestto.com

Erciyes Teknopark A.Ş. altında 2010 yılında kurulan ETTO, Kayseri’nin Ar-Ge potansiyelini harekete geçirmek amacıyla katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesini sağlamakta ve bölgenin kalkınmasına hizmet etmektedir. ETTO güvenli, geniş ve modern alanlarda ISO 9001 standartlarında TTO hizmeti sunmaktadır.

 
Bir fikrin ekonomik değere dönüşmesine kadar geçen tüm süreçlerde 25 kişilik uzman kadrosu ile aktif rol almaktadır. Bilginin teknolojiye dönüşüm sürecinde Kayseri’deki tüm üniversitelere TTO hizmeti vermektedir.
 

ETTO’nun sağladığı başlıca hizmetler aşağıda yer almaktadır
Farkındalık ve Eğitim Hizmetleri
Proje Destek Hizmetleri
Özel Sektör Ar-Ge Proje Fonlarında Proje Destek Hizmeti
Akademik Proje Destek Hizmeti
AB ve H2020 Proje Destek Hizmetleri
Üniversite –Sanayi İşbirliği Hizmetleri
Fikri Hak Hizmetleri
Patent Hizmetleri
Faydalı Model Hizmetleri
Marka Tescil Hizmetleri
Girişimcilik ve Kuluçka Hizmetleri
Avrupa İşletmeler Ağı Hizmetleri
BIGG 1512 Girişimci Destekleme Hizmetleri

 

ÜCRET TARİFESİNİ İNDİR

Sera Kuluçka Merkezi
Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka programıdır. 
 
Sera Kuluçka Programı, benzeri olmayan ve tamamen özgün bir kuluçka modeli ile işletilmektedir. Girişimci adayları, Sera Kuluçka Merkezi’nde kendilerine tahsis edilen her türlü donanıma sahip ofis alanlarında çalışabilir ve süreç boyunca Sera Kuluçka Merkezi’ndeki eğitim, mentörlük gibi ayrıcalıklı hizmetlerin tamamından ücretsiz olarak faydalanabilirler. 
 
Sera Kuluçka Programı Pre Sera, Sera, After Sera ve Pro Sera olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır.
 
Pre Sera aşaması, diğer tüm kuluçka modellerinden farklı olarak henüz iş fikrine dahi sahip olmayan girişimci adayları için özel olarak tasarlanmıştır. İlham, Fikir ve 
Doğrulama alt aşamalarını içermektedir. Sera’da yer almak için girişimcilik niteliklerine sahip olunması yeterlidir, iş fikrinin üretilmesi için Sera gereken hizmeti ücretsiz temin etmektedir.

Sera aşaması ortaya konulan iş fikrinin prototipe dönüştürülmesi sürecini ifade etmektedir. Bu süreçte girişimcilere çalışma alanı ve hızlı prototipleme laboratuvarı olanakları sunulur.
After Sera aşaması, Sera aşamasında üretilen veya var olan prototipi, ar-ge çalışmalarıyla geliştirip, piyasaya sunulduğu basamaktır.
Pro Sera’da ise amaç şirketlerin ulusal pazarda önemli bir pay sahibi olarak uluslararası pazara açılmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şirketlerin profesyonelleşmesi, kurumsallaşması ve markalaşması için birebir mentörlük hizmetleri verilmektedir.
 
Sera Kuluçka Merkezinde; Akıllı Yaşam, Akıllı Şehircilik, Mobil Uygulamalar, Robotik, Kablosuz İletişim, Giyilebilir Teknolojiler, Mobil Sağlık, Akıllı Eğitim, Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Sistemleri, Bilgi Teknolojileri ve Yazılım, Gıda Teknolojileri gibi alanlardaki projeler yürütülmektedir.
Detaylı bilgi için: www.seraincubation.com

BİGG Erciyes
BiGG Erciyes, temel anlamda girişimci ve girişimciye ait iş fikirlerinin geliştirilerek, nitelikli iş planına dönüştürülmesi programıdır. Program, başvuruların alınması, incelenmesi, TÜBİTAK’a iletilmesi, programa dahil olacak girişimcilerin şeffaf ve adaletli bir biçimde seçilmesi, seçilen girişimcilerin konuyla ilgili eğitimler alması aşamalarını içerir. BiGG Erciyes, eğitimlerin ardından saha çalışmalarının yapılması, mentorluk ve proje yazım desteği sağlanıp başarılı olan girişimcilerin seçilerek TÜBİTAK’a bildirilmesi süreçlerini kapsar. TÜBİTAK desteğini alan girişimciler, Pro-Sera programına dahil edilerek iş fikirlerini hayata geçirirken iş süreçlerini hem hızlandırma hem de profesyonel destek alma fırsatı yakalamış olurlar.
Detaylı Bilgi İçin: www.biggerciyes.com

Uluslararası İlişkiler (GLOBAL) Birimi

Uluslararası (GLOBAL) biriminin temel hedefi yurt dışındaki ve yurt içindeki şirketlerle/kuruluşlarla uzun vadeli bağlantılar kurulmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda yurt dışına iş gezileri ve fuar ziyaretleri düzenlemek, yabancı heyetleri Türkiye’de ağırlamak ve desteklemek konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Avrupa'daki firmalar ile işbirliği yapmak ister misiniz?
Avrupa İşletmeler Ağı'nın parçası olan, 53 ülkede bulunan 600'den fazla partner kuruluşun erişebildiği bir firma veri tabanı olan, AİA İş Ortaklığı Veri tabanında belli projelerde çalışmak üzere veya firmaların faaliyetleri kapsamında beraber çalışabilecekleri ortak arayan binlerce firma bulunmaktadır.
Siz de firmanızın irtibat ve işbirliği talebine ilişkin detaylı bilgilerin bu veri tabanına belirttiğiniz süre boyunca dahil edilmesini sağlayabilir, teklifinizin veya talebinizin Avrupa çapında ilgili ülkelerde bulunan kuruluşlar tarafından yayınlanmasını sağlayabilir, ya da hedeflediğiniz pazara girmek için ihtiyacınız olan yerel işletmeyi bulabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: AİA - Avrupa İşletmeler Ağı (Enterprise Europe Network)

ETTOSOFT YAZILIM KÜMESİ
Erciyes Teknopark çatısı altında kurulan ETTOSOFT YAZILIM KÜMESİ, uluslararası rekabetin geliştirilmesini sağlamak amacıyla; Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği gereğince başlatılan UR-GE Teşvik Programı’ ndan yararlanmaktadır.

Kayseri’nin ilk, Türkiye’nin ise  ikinci yazılım kümesi olan ETTOSOFT YAZILIM KÜMESİ Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi nin yönetici şirketi olan ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. çatısı altındaki 150 den fazla Ar-Ge firması arasından seçilen 27 üye firmadan oluşmaktadır. Bu firmaların 18’i aktif olarak yapılan faaliyetler ve düzenlenen eğitimlere katılmaktadırlar.

“İş Birliği Güç Birliği” sloganıyla yola çıkan ETTOSOFT Yazılım Kümesi, Ekonomi Bakanlığınca desteklenen Kümelenmeler arasında öncü ve örnek olma yolunda iddialıdır. Yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren üye firmalar,  birlikte hareket etmeden doğacak sinerji ile uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla 36 ay boyunca; ihtiyaç analizi, eğitim ve danışmanlık, yurtdışı pazarlama programı ve alım heyeti gibi çalışmalar için destekleneceklerdir.

Detaylı bilgi için : www.ettosoft.com

ERBAN
Türkiye’de son yıllarda revaçta olan Amerika ve Avrupa’da uzun yıllardır uygulanmakta olan ve “Angel Investor” veya “Business Angel” olarak tanımlanan melek yatırımcı kavramı ekosistemin geliştirilmesi adına lisanslı melek yatırımcılara vergi muafiyeti sağlamaktadır.
 
15 Şubat 2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmeliğin 32. Maddesi gereğince Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi kapsamında işbirliği yapılmak üzere Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı Hazine Müsteşarlığı’nca Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı olarak akredite edilmiştir.

Türkiye’de halihazırda 13 akredite melek yatırımcı ağı bulunmaktadır. Bunların tamamı İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuştur. 14.akredite melek yatırımcı ağı ise Anadolu’dan ilk kez Erciyes Teknopark A.Ş. ERBAN Erciyes Melek Yatırımcı Ağı olmuştur.

Kayseri’de de melek yatırım ekosisteminin canlandırılması ve bireysel girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan ERBAN Erciyes Melek Yatırım Ağı’nın temelleri 2014 yılında atılmıştır. Kayseri’de halihazırda 5 lisanslı melek yatırımcı bulunmaktadır. Yaklaşık 10 potansiyel melek yatırımcı adayı ile de BKY lisansı konusunda görüşmeler devam etmektedir.


Detaylı bilgi için : www.erban.com.tr

          
      Erciyes Teknopark'ta hizmetinize sunduğumuz 3 adet toplantı salonu bulunmaktadır;
Salon İsmi
Oturma Düzeni
Salon Kapasitesi
İklimlendirme
Alt Yapı
1.Bina Toplantı Salonu
U
52
Klima/Fan Coiller
Projeksiyon Cihazı Var
2.Bina Toplantı Salonu
U
20
Klima
Projeksiyon Cihazı Yok
4.Bina Konferans Salonu     Eğitim 200 Klima Projeksiyon Cihazı Var
Internet
Simultane Çeviri
Ses Sistemi
4. Bina Toplantı Salonu U 15 Klima Projeksiyon Cihazı Var
4. Bina Toplantı Salonu I 19 Klima Projeksiyon Cihazı Var
4. Bina Toplantı Salonu
Eğitim
54
Klima
Projeksiyon Cihazı Var
 
Kullanın Şekli ve Bedeli;
 
Yarım Gün
(3 Saate Kadar)
Tam Gün
(3 Saatten 6 Saate Kadar)
Projeksiyon
Cihazı
Erciyes Teknoparkta Faaliyet Gösteren Firmalar
Ücretsiz
Ücretsiz
Dahil
Erciyes Teknoparkta Faaliyet Göstermeyen Firmalar
150,00 TL
250,00 TL
Dahil
 

Açıklamalar :
Talepler en az 3 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmek zorundadır.
Erciyes Teknopark A.Ş. toplantı salonlarını kullandırıp kullandırmamakta serbesttir.
Toplantı salonlarının kullanımında Erciyes Teknoparkta Faaliyet Gösteren Firmalara öncelik tanınacaktır.
Uzun süreli kullanımlara müsade edilmemektedir.
Tüm ücretlere KDV dahildir.

Bilgi için 0352 224 81 12 nolu telefonla ulaşabilirsiniz.

Tüm ofislerimizde standart olarak
Klima,
Yangın Alarmı,
Merkezi Isıtma Sistemi,
Bölge İçi İletişim için Dahili Telefon Hizmeti,
Telefon ve ADSL Bağlantısı için Kurulu Alt Yapı,
Uydu Yayını bulunmaktadır.
 
Ayrıca tüm binalarımızda standart olarak
Jeneratör,
Güvenlik Kamerası,
Genel Kullanım Alanları İçin Temizlik Hizmeti,
Güvenlik Görevlileri
Paratoner bulunmaktadır.
 

 

Bölgemizde
Fiber Optik Kablo Altyapısı,
Metro Ethernet İmkanı,
Yüksek Hızda İnternet Fiber İnternet Erişimi,
Yeşil Alanlar ve Çevre Bakımı,
Tamamıyla Asfalt Yollar,
Geniş ve Ücretsiz Otopark Alanları,
Yürüyüş Parkurları Yer Almaktadır.

Oyun Alanları
Erciyes Teknopark'ın firmaları için tahsis etmiş olduğu ücretsiz ortak oyun ve dinlenme alanları bulunmaktadır.
Oyun odalarında bulunan oyunlar;

  • Masa Tenisi
  • Langırt
  • Hava Hokeyi
Hızlı Prototipleme Atölyemiz Lab Erciyes’in Sosyal Alanı LAB CAFE Hizmetinizde!...
Erciyes Teknopark yerleşkesinde Teknopark 4 bina girişinde yer alan Lab Cafe herkesin kullanımına açık olarak hizmete sunulmuştur. Girişimci ve girişimci adaylarının yeni gözde mekanı Lab Cafe’de etkinliklerinizi planlayabilir, tecrübe paylaşımları gerçekleştirebilir ve arkadaşlarınızla birlikte yeni fikirler geliştirebilirsiniz.

Üretken ve Verimli Zaman Geçirmek İçin Lab Cafe’ye Gelin
Lab Cafe farklı atmosferiyle sizlere ilham verirken yeni girişimcilerle tanışmanıza imkan sağlar. Lab Cafe’de eğitim kitapları, televizyon, içime hazır çay-kahve ve farklı sektörlerden girişimciler bulunmaktadır. Lab Cafe’ye ayırdığınız zaman üretken ve verimli geçer.

Lab Cafe hafta içi her gün 08:00 – 18:00 saatleri arasında açık olup arkadaşlarınızla zevkli zaman geçirmeniz için ev sahipliği yapar.Kullanımı tamamen ücretsiz olan Lab Cafe’de, üniversite bünyesindeki tüm kulüpler faaliyetlerini düzenleyebilir.

Bu farklı konseptin deneyimini vakit kaybetmeden yaşamanız için sizleri teknolojiyi eğlenceyle buluşturduğumuz Lab Cafe’ye davet ediyoruz.